quinta-feira, 31 de janeiro de 2008

MELHOR, TRABALHO GRATIS


Saúdos de Caminela, pesoal. Vivimos tempos sorprendentes e maravilhosos que comensan a mostrar que o mundo está mudando. Para mí, una das coisas que mais podría demostrar esa mudansa, sería que as pesoas confiaran na Vida e comensasen a faser o seu trabalho, nao por forsada obligasao, senao polo delisioso gosto de faselo, e tampouco por nesesidade de dinheiro, senao por espíritu de realisasao, sentimento de utilidade e amor por servir, ficando cheios de autoestima e completa confiansa en que a propia Vida vai compensar sus esforsos e dedicasoes entregues sen apego, e mantelos de acordo a sus particulares nesesidades, misao no mundo e dignidade doutra maneira. Imaxine todo mundo fasendo o mesmo da noite á manhá, e os especuladores en paro.

Pois bem, pouco a pouco a Utopía vai acontesendo, e un dos primeiros lugares onde se entendeu que doar o propio trabalho é rentable, é a Internet. As pesoas mais intelixentes e avansadas desta época chegaran a esa conclusao de que o que nao se resebe en dinheiro retorna en conhesimento xeral da propia obra e en prestixio, se é boa, e en contatos, amistades, propostas e novos trabalhos esta ves sí pagos en dinheiro.

Está acontesendo algo así como cuando, noutro tempo, algúns visionarios encontraron que era mais rentable dar a libertade aos seus escravos que continuar manténdolos, vixiándoos e puníndoos para que trabalhasen un mínimo do que su amo deseaba. E funsionou.

Mudouse a sosiedade dos escravos pola sosiedade dos infelises asalariados explotados, Industrialisasao. Após muita luta da clase operaria, ainda se creou en Europa o Estado de Benestar para que os asalariados tiveran mais protesao e nao fosen tao infelises; mais nao funsionou, porque desestimulaba que os trabalhadores se esforsaran a ser mais competentes, entanto que o empresario estaba obligado a selo, cada ves mais, a medida que se caminaba para a Globalisasao, se quería sobreviver.


Agora muitas empresas suprimen asalariados periodicamente, e entran cos que demostraran ser os mais competentes e responsables deles, en contratos de Terseiría, ou Parseiría: "Nao sea mais mi dependente asalariado, sempre queixándose de su opresao, nin me obrigue a estar controlando vosé ou dependendo de su boa vontade de trabalhar ben . Sea un empresario independente, tan relativamente libre como eu sou, que o sou entanto que logro ser eficas, previsor e competente. Pague vosé mesmo su Seguridade Sosial, sus impostos e o melhoramento progresivo de su produsao. Eu axudo a vosé co meu crédito e aval a conseguir dos bancos o primeiro finansiamento para su micro-empresa, ainda que só é vosé quen fica comprometido e respondendo a eles con seus bens; compro toda su produsao se vosé cumple con responnsabilidade noso contrato, e só controlo a calidade do produto que vosé fes, atendendo mi exata demanda escrita en cada período. Eu nao estou perguntando a que ora e cuantas oras vosé trabalha, nin como nin con quen, nin como trata a sus colaboradores, mas esfórsese en faselo con excelensia, en entregalo no praso requerido e na cantidade contratada, ao preso fixado, porque se vosé nao consegue, eu compro ao seu antigo companheiro de cuando ambos trabalhaban na fábrica, que agora é outro parseiro independente meu, seu digno concurrente, quen ultimamente está entregando un produto de maior calidade que o seu e mais a tempo. E ainda mais, vosés nao tén contrato de exclusividade comigo nin eu con vosés. Independensia total. Se vosé consegue un cliente que lhe compre a melhor preso o seu produto e que lhe trate melhor que eu, véndale sen problema algún, que eu tambén tratarei de resolver minha demanda da maneira. que mais me convenha, ajustando de novo con vosé ou con outro en quen confíe, cada un cuidando de sí, e todos amigos, e todos esforsándose por progredir, e a Sosiedade Toda avansando."

PARSEIRÍA é una nova forma de relasoes laborais que, aquí en Terezópolis de Goiás, por exemplo, onde agora escribo, a Unidade Orgánica Santa Branca, modelo de Sustentabilidade, leva praticando con suseso muitos anos. Su fundador, Don Jeremías Lunardelli, ten una interesante teoría sobre a "LIBERASAO DO OPRESOR PARA QUE SE PODA LIBERAR DEPOIS O OPRIMIDO", que outro día describiremos porque as realisasoes pioneiras de Don Jeremías na Santa Branca meresen una ou varias postas completas neste blog,

Entre tanto, vean como o famoso escritor Espanhol , Don Alberto Vazquez Figueroa, rasona que prefere colocar sus libros gratuitos na Internet, para quen desee descargalos.

(Observen que, os que desenvolvemos Portunhol, estamos cuidando de aplicar o tratamento respetuoso de Don ou Dona ás pesoas maiores de 60 anos que mensionamos no Blog).


Noso companheiro da EQUIP SUSTENTALIA, Manuel Castelin, sen ser un autor de Best-Sellers como Alberto, chegou a sus mesmas conclusoes 10 anos atrás, cuando le diseron un par de editores que SÓ GANHARÍA UN 3% REAL DO PRESIO DE VENTA AO PÚBLICO DE CADA LIBRO A EDITAR. "-Prefiro publicalos gratis en Internet para que os descarguen as espesiais pesoas que compartan comigo lendo o mesmo praser que eu sentí escribindo". Sus libros estao desde entao a disposisao de calquera nesta página web: http://www.geocities.com/castelines/obraliter.htm


Manuel Castelin pode diser que sí, que a Vida cuidou del pola entrega gratuíta destos e doutros muitos trabalhos que está fasendo continuamente porque saen del co gosto e coa naturalidade que saen laranxas duna laranxeira, e continúa na mesma, vivendo á su personal maneira, á seu Teko, como falan os nómadas Guaranís, e andando polo mundo, como sempre gostou tambén, fasendo muitos amigos e sentíndose muito ben. Quen sabe faserse útil sen afán de lucro é sempre cuidado por aqueles a quen é útil, porque les convén e por agradesimento e amistade verdadeira.
Dos items mais sao importantes neste Teko: quen doa su trabalho é muito melhor considerado que alguén a quen se contrata por dinheiro e ten, ademais, absoluta libertade para mudar de senario rapidamente cuando aquelas pesoas, empresa ou lugar ao que está doando su trabalho nao le produs mais satisfasao ou confiansa en obter bons resultados. "Noso tempo de vida ativa é demasiado corto para desperdisialo onde o esforso doado nao ve nos parseiros noble interés, alegre entusiasmo realisador e dinámico, nin resultados progresivos en claro avanse, dentro de fases e etapas con data de comprobasao previamente marcada".
Mis novelas gratis

Alberto Vázquez-Figueroa

A partir de agora mis novelas se editarao simultáneamente en edisao “cara”, costosa, das chamadas “de tapa ou capa dura”, ou en edisao de bolso ou libreto, a metade do preso. tambén poderao descargarse gratuitamente na Internet e todos os periódicos, ou xornais ou revistas que o deseen estao autorisados a publicalas ao estilo das antigas novelas ou romanses por entregas, coa diferensia de que, neste caso, nao terao a obligasao de pagarme nada en conceito de direitos de autor.
Me tén perguntado si é que virei loco ou maluco, se me sobra o dinheiro ou se pretendo mi ruina e de paso a de mi editor. Nao é o caso.

Tenho meditado longamente sobre o tema e chegado á conclusao de que oxe en día ai público para todos os niveis adquisitivos, do mesmo modo que quen o desea pode almosar nun restaurante de luxo, nuna simple amburguesería e incluso acudir a un comedor social.
Tambén pode faserse un terno á medida, compralo nun hipermercado o nun mercadinho domingueiro.

Igual ocorre coa maior parte das caras ou fasetas do consumo, exceito no que se refere aos leitores de libros, que tén que resignarse a pagar o preso que marca o editor que adquiriu os direitos en exclusiva de una determinada obra, ou aguardar anos até que se edite en edisao económica.
E, desde logo, nunca a obterá gratis.

E se me antolha injusto, porque a Cultura é tao importante como comer ou vestirse e, desde logo, muito mais importante que adquirir un carro onde se ofresen un sento de gamas de presos donde elexir.Mi última novela trata sobre Irak e as oscuras maquinasoes das grandes companhías Americanas que inventaran a existencia de armas de destruisao masiva co fin de inisiar una guerra que ten costado xa case meio milhao de mortos e que nunca poderá ganharse, pero que prodús milleiros de milhoes de benefisios a empresas diretamente ligadas aos mais altos cargos da Administrasao Republicana dos EUA.

E a mis leitores, cualquera que sea su condisao social ou capasidade adquisitiva, ese tema les interesa conheselo a fundo xusto nestes momentos, nao dentro de dos anos, que sería cuando cualquer outra editorial considerase que xa exprimira ao máximo o limao da “tapa dura” e tivera á ben editala en edisao de bolso para uns leitores “De Segunda Categoría”.

Nao deben existir leitores de segunda nin de terceira categoría, porque o que importa é su relasao direta co autor, independentemente do luxoso que sea o veículo que proporsione dita relasao.

Ao cumplir sincuenta anos como escritor, muitas pesoas me ten asegurado que se acostumaran a ler con mis novelas de aventuras, e ainda que algunas me tén sido infieis co el paso do tempo, o que importa é o fato de que empezaran a ler, e que aficionaran de igual modo a quen les rodeaban.

Folhetíns do estilo de “Os tres Mosqueteiros”, “Os Miserables” ou “O Conde de Montecristo” consiguiron que, ao poder aseder gratuitamente a tao magníficos textos, no transcurso de una soa xenerasao o número de leitores franseses se multiplicara por tres.

Los editores nao tén direito a queixarse de que “se lee pouco” entanto que mantenhan o control sobre o preso do que nese momento interesa, nin as autoridades deberían promover absurdas campanhas publisitarias que nao condusen mais que a gastar dinheiro; o que deben faser é presionar aos editores á ora de por os libros ao alcanse de todas as economías.Pesonalmente, prefiro que me leian os estudantes, operarios ou secretarias no ónibus por sete euros, que un alto executivo en su confortable escritorio por vinte, porque aunque eu ganhe menos, se o libro es bon, eses dos leitores se convertirao en cuatro, e depois en oito, e resulta evidente que existen muitos mais operarios, estudantes e secretarias que altos executivos.
E se o libro é ruin, nin uns nin outros o comprarao.

Encuanto ao fato de ofrecerlo gratuitamente na Internet, tenho claro que quen o descargue da Rede nunca tería comprado mi novela, ou sea que prefiro que me leia gratis a que nao me leia.

Talvés a próxima ves desida comprar un libro, aunque nao sea meu.Algo é serto: tenho vendido case vinticinco milhoes de libros, e todo o dinheiro que me pagaran xa o gastei, pero una gran parte dos leitores que conseguí, aún os conservo.


E de todo o dinheiro que ganhei, a metade levoulo o Fisco.
Sen embargo, o Fisco ainda nao conseguiu arrebatarme un só leitor.


En Inglaterra, país culto onde existan, os escritores nao pagan impostos polo fruto de su trabalho, pero en Espanha, pese a pertenser tambén á Uniao Europea, cada ano debo entregar a metade de mis ingresos ao Fisco, ou ser embargado.


Iso significa que un escritor Inglés conta co doble de meios económicos que eu para viaxar e pesquisar, na ora de encarar un novo trabalho.


O cual nao evita que as autoridades espanholas se lamenten de que nos esté invadindo a Cultura Anglosaxona, e o único que se les ocorre para remedialo é adquirir os mais emblemáticos e costosos edifisios de cada capital co fin de instalar un novo Instituto Cervantes nos que dar asilo a “inteletuais” afíns ao Partido que se encontre neses momentos no poder.


Para nosa vorás, inculta e derrochadora Administrasao tao só somos Europeos cuando convén, e esa es una das rasoes pola que prefiro regalar a metade de mis lucros a uns leitores anónimos que talvés até o agradesan, que a un Goberno que nao só nao agradese nada, senao que nao aceita que para escribir una novela interesante sea nesesario viaxar e pesquisar.

Sinto curiosidade por saber se as editoriais continuarao con su absurda política imovilista ou comprenderao que é ora de renovar uns ábitos que nao ten evoluido nada en tresentos anos, entanto que, en deredor, o mundo se transforma a marchas forsadas.


En mi xuventude, una película ou filme se estreaba en una única e enorme sala, estaba case un ano nela e só entao pasaba aos sinemas de bairro. Oxe se estreia en cuarenta multisalas, aos quince días se edita en “DVD”, ao mes se compra en televisao, e se pode ver nas redes abertas aos tres meses.Si as grandes produtoras cinematográficas, con sus complexos estudios de “marketing” ten chegado ao convensimiento de que esa é a formula que convén nos tempos que corren, as editoriais deberían tomar boa nota ao respeito.


O Mundo do Libro ten a enorme sorte de que nao resulta rentable aos “piratas” do “Top-Manta” que tanto dano fas ás industrias do Sinema e da Música. Porén, por iso mesmo, e pola gran concurrensia da televisao e todo tipo de esportes de masas, os que o xestionan deberían plantearse un cambio radical e tentar conseguir leitores, antes que benefisios.Sen leitores nao temos beneficios, e cuando tenhamos muitos leitores xa chegarao os beneficios.

Resultará mui interesante comprobar se o Ministerio de Cultura e o Fisco seguirao opinando que é preferible que os empresarios -neste caso os editores- continuen mantendo o privilexio de abaratar os presos unicamente cuando les convén, sen ter en conta os intereses dos leitores, ao tempo que nao paran de apertar as condisoes do pobre trabalhador -neste caso o autor.

Polo visto, un Goberno que se autodenomina Socialista considera que é preferible protexer ao que se benefisia económicamente da Cultura que a quen a crea.

Existen varias editoriais multimilhonarias, pero nin un só autor Espahol minimamente “acomodado” .
O velho dito, “En Espanha escribir é chorar” xa nao ten sentido. Debería diserse: “En Espanha escribir -e ler- é pagar”.

A.V-F

Fixado por Vazquez-Figueroa as 13:03 /do 16/07/2007
Por Mil Millones de Dolares
Aqui podes descargar gratuitamente o texto completo de mi última novela en Espanhol:
Enlase:
http://www.telefonica.net/web2/vazquez-figueroa/descarga/pormilmillones.pdf
tambén aí se poden escribir cualquer clase de comentarios.
Alberto Vazquez-Figueroa

NAVEGANDO NO ESPANHOL 1Saúdos de Manuel Castelin, xente. Para inisiar nosa primeira clase (en Espanhol a clase é a materia que se estuda e a aula o cuarto onde se estuda) estivemos lendo a primeira páxina da novela (romance) de Alberto Vazquez-Figueroa "POR MIL MILLONES DE DÓLARES". Vosés poden entrar neste link de Internet, blog do escritor (MIS NOVELAS GRATIS) e descargar gratuitamente a novela enteira en formato PDF, depois selesionar tudo, copiar e colar en formato WORD, onde poderao manipular o texto, como se presisa para noso estudo da língua, colocando notas entre paréntesis ou resaltando con negrita ou Itálica ou cores, coisa que nao se pode faser en PDF.


Recomendo que entren en Google para enteirarse por distintas perspetivas, en Portugués e Espanhol, de quen é Alberto, un escritor prolífico de libros de aventuras, ainda vivo "y que Dios le dé muchos más años de vida". Muitos anos atrás, cuando eu era un xoven mochileiro que percorria Europa e o Norte de África alsando o polegar e pedindo carona (o que en Espanha se dis "hacer auto-stop"), teve a sorte e o privilexio de que Alberto me recolhera no seu carro e que, ademais de transportarme uns sento sincuenta kilómetros, me fisese gosar enormemente de su conversa de ome guerreiro e sabido, que tinha andado tantos países e vivido tantas experiensias e inventado muitas mais con su imaxinasao portentosa.


Tambén foi para min una revelasao ver que sendo escritor, un ome podía andar polo mundo en un bon carro descapotable,con aspeto de ser felis, independente, realizado, amable, xeneroso, confiado con a xente e ben susedido, sendo que case todo o que eu tinha conhesido antes como literatos era xente ben pobre ou tacanha que vivía queixándose da vida, relegada a una mesquinha rotina ben provinsiana e criticando todo tempo aos colegas e ao resto da sosiedade, demasiado burra para reconheser e premiar su xenialidade.


Alberto conseguiu iso porque en lugar de imitar a Premios Nobel como Pablo Neruda, Gabriel Garcia-Marquez ou Camilo José Cela, prínsipes das Letras, escolheu converterse nun escritor popular, como Paulo Coelho no Brasil, e escribir para que todo tipo de pobo o pudese entender, na liguaxen simples, vulgar e coloquial do pobo. E conseguiu; o cual nao é fásil, ainda que paresa. Cuando un escritor popular consigue interesar a todo mundo, entao os "exquisitos" o denigran falando que é un escritor comersial, raibosos porque vende sus libros entanto que eles ten que adular aos políticos para que se publiquen os seus có dinheiro dos contribuintes para que nao deixe de aber "Literatura de Elite", xa que mui poucos deles os comprarían por gosto.Por iso foi que escolhí este autor para vosés inisiarse en Espanhol real, o do pobo, e nao no aristocrático, o dos Prínsipes das Letras, o cual poderao coneser melhor, e apresialo, cuando é bon, depois de que saiban falar como falan o Ispano ou a "Hispana" da rua (próxima clase les contaré de onde se pensa que ven o nome de Hispania).


De nosa leitura fes que observaran que as línguas se diferensian fundamentalmente en tres coisas: vocabulario, pronunsia e maneiras de construir as frases. Viran que, ainda que entre Portugués e Espanhol ten un 80% de coisas comúns, fica un bon 20% de diverxensias ou, mais perigoso, de falsas semelhansas, o que condus rápido a muitos erros. Por exemplo, "la sangre" en ES (Espanhol) é feminino, entanto que "o sangue"en PT (Portugués) é masculino.


Tambén les contei que a palabra "exquisito", que en Lusobrasileiro significa "coisa rara e extranha", tanto en Espanhol como en Portugués de Portugal significa "delisioso, muito gostoso, espesialísimo, cultísimo, gra-fino, altamente refinado ou de alta clase". Os exquisitos de Portugal aredor de 1808 eran os nobles, a aristocrasia e, cuando Napoleón capturou Espanha a traisao (no día anterior era un querido aliado que permitira aos seus exérsitos crusar su territorio e aloxarse nos seus cuarteis para invadir conxuntamente Portugal), toda a noblesa Lusa junto con su Rainha e o Prinsipe Rexente, uns 15.000 cortesanos, fulhiran para o Brasil escoltados pola Armada Inglesa, entanto que o pobo umilde Portugués ficaba sosinho, para defender o país coraxosamente, como sempre fis, parando con seus peitos e resistindo como foi posible, entanto que lograban chegar os aliados Británicos, ao exérsito e a artilharía mais modernos, poderosos, ben treinados e comandados do mundo naquel momento, conquistadores de case toda Europa, que se le vinhan asima como un águia sobre un coelho.


Os Lusobrasileiros daquela época eran xentes muito mais simples e rudes ainda que o pobo umilde Portugués.Vivían da extraisao de madeira, da mineirasao que ían descobrindo e de apresar a todos os indios que podían para escravisalos nas plantasoes de cana de asúcar, xunto cos negros que trasían da África porque estaban mais acostumados a obedeser órdenes, trabalhaban melhor e duraban mais que os indios. Aqueles Brasas primitivos falaban case menos Portugués que Neenghatú, que era Lingua Xeral Tupí-Guaraní na que se entendía a populasao, formada por muitos mais mestisos ou mamelucos que brancos, os cuais eran apenas una minoría dominante e forsosamente tolerante (por ser tan poucos), coa maneira de ser, de pensar e de falar de sus dominados.

Á diferensia dos Espanhois, nao se preocupaban tanto pola sobrevivensia das crensas e cultos de amerindios e escravos africanos mesturadas co cristianismo católico, e por iso se desenvolveu tanto no Brasil o sincretismo relixioso. Comían sempre o mesmo, igual que oxe a maioría do pobo, e vestían de maneira prática e sobria.
Cuando de repente chegou toda a Corte Lisboeta ao porto de Rio e viran como baixaban dos navíos todos aqueles "exquisitos" vestidos ainda case á moda Versalhesca, coroados por costosas perucas enormes en cachoeira, con maquiaxen e lunares pintados no rosto, roupas elegantísimas, coloridas, brilhantes, con un serto ar mais feminino que viril, igual que sus xestos e reverensias cortesás, altos tacones (ou saltos) nos zapatos, encaixes, xóias, e pronunsiando de maneira rebuscada (para diferensiarse do pobo) aquel falar "chiado" e con vogais fechadas meio inintelixíveis, abundando entre eles omens en idade de combater, portando lindas espadas que les daban rango de cabaleiros pero que nao tiveran a dignidade de usar ficando a defender su patria. Os Brasas os acharan "extranhos, raros",E en verdade o eran, extranhos á naturalidade popular Lusitana, Afransesados (nao ao estilo renovador. liberal e potente de Napoleón, senao ao do antigo reximen do Despotismo Ilustrado Borbónico que foi guilhotinado pola Revolusao Fransesa). Una boa cuantidade deles eran artifisiosos, prepotentes, soberbios, presumidos, clasistas, reaisonarios, ultrapasados, estúpidos,remilgados, afeminados, inútiles, baxuladores ou aduladores, lambecús ou lameculos, ipócritas, sínicos, escépticos ou séticos, parásitas, antipatriotas, explotadores, cobardes, visiosos, abusadores e decadentes. Os "exquisitos" eran o pior do bon pobo de Portugal, propositadamente separados del, polo dedinho levantado ao tomar café, e por una envoltura formal tao luxuriosa como vasía, e daí o atual significado negativo desa palabra no Brasil e o comenso das piadas de Portugués.


Así que, lembren de sentirse ben "honrados" e "muy agradecidos" se, cuando visitan Espanha, sus amigos Espanhois queren convidarles, como seguro que quererao, a conheser os variados vinhos e os manjares mais "exquisitos" da riquísima gastronomía Ibérica, e nao ponhan cara de cachorro ou "de perro" (en ES "cachorro" é a cría, o filhinho pequeno, de cualquer animal, ex: cachorro de león).


Vimos tambén como se corresponden en ES "as" elles (ll) e as eñes (ñ) con, en PT, "os" "elhes" (lh) e os enhes (nh), como a J Espanhola, infuensia do Árabe, é un son gutural duro que cosa ou rasca a garganta muito mais que as rr Brasileiras de "carruagem": vimos que do Árabe depois de oitosentos anos de luta, fiacaran enorme cuantidade de palabras tanto no ES como no PT, espesialmente as que comesan polo ertigo árabe "al" PT: Almeida, Algarve, almofarixado, alquimia; ES: Alcázar (castelo-Palaso), almohada (travesero), albañil(pedreiro), alberca (piscina de fazenda), Alhambra, alcalde (prefeito), álgebra.


Tambén a "rr" e a "r" soan muito mais duras no Espanhol, mas elas ven da lingua xermánica dos bárbaros Visigodos prosedentes da Escandinavia que invadiran Hispania cuando a decadensia de Roma. Experimenten pronunciar con toda su carga amedrantadora,rasgante e destrutiva esa terrible palabra xermana "WER", que deu en Inglés "WAR", en Portugués "GUERRA" e o mesmo en Castelhano, lingua de guerreiros durísimos, que a gritaban ao entrar no combate como un ruxido rompedor e muito mais cosante da garganta que o dos Lusitanos, ainda que as lansas e espadas destes últimos demostrasen depois ser igualmente efetivas na destruisao.


Estudamos como no Castelhano da Velha Castilha do Norte, CASTILLA LA VIEJA (linha de castillos ou castelos e vilas fortificadas, fronteirisas cos Mouros que defendía uns 800 kilómetros de planalto ou meseta "de Este a Oeste" ao Sul do Camino de Santiago)... se usa outro son difísil de pronunsiar, paresido a TH Inglesa en "three" ou "to think" para as Z, o mesmo que para as C antes de E e de I, o cual foi suavisado e convertido en S por todos os pobos foran "tierra conquistada" por Castilla, xá no Sur da Península Ibérica ou en América, África ou Asia. Nao tenhan problema, pois, os Brasileiros, ao pronunsiar seseando, igual que todos os Hispanoamericanos, palabras como Zaragoza, zapato, acero (aço), azúcar, dulce, inicio, caricia, etc, que en Portunhol se escriben como soan en Latinoamérica, é diser, Saragosa, asero, asúcar, dulse, inisio, carisia, ets.


Vimos a evolusao da palabra Zaragoza, nome da capital de Aragón, o estado mais forte do Oriente Ispano que, uníndose poe casamento dos reis Católicos Isabel e Ferrnando, co outro estado hexemónico Osidental, Castilla, formou a Unidade chamada ESPAÑA poucos anos antes do descobrimento de América.


Zaragoza foi fundada polo primeiro Emperador de Roma, Otavio César Augusto, co nome de Cesaraugusta. A invasao dos bárbaros visigodos o xermanizou en Charagusta, o Árabes Saaragusa e o Castelhano falado polos re-conquistadores Cristianos ou Cristoes de Aragón a transformou por agora en Zaragoza. E segue...


Comentamos como en Espanhol nao se pronunsian de forma diferente as B e as V (bes e uves), ambas soan como a b de beber, en PT e ES; Falamos que a Y (ou y griega) do Castelhano soa como i latina cuando está sozinha , fasendo de conxunsao enlasadora entre palabras, ex: José y María, tabaco y ron, yendo y viniendo (indo e vindo), mas que, acompanhando a outras letras soa igual que a ll. Exemplos: yendo, yacuzzi, haya paz (tenhamos paz), Ayamonte, ets.


Se falou como os Arxentinos sao os Ispanos que mais sonora e líquida pronunsian a Y e como, en mi opiniao, o mais belo, claro bonito e correto Castelhano de América é o que ouví en Colombia, país que recomendo muito para aprender bon Espanhol fora de Europa, coste da vida barato, muito similar en beleza e na alegría da xente ao Brasil, coa riquesa acresentada de
muitas belas e altas montanhas, olhando a ambos oseanos... pero onde a xente ten que informarse muito ben por onde andar, pois existen variadas zonas de risco, o cual nunca foi obstáculo,senao alisiente, para os viaxeiros e aventureiros coraxosos e intelixentes.


Estou escribindo isto e me sorprendo de como apenas una ora de clase deu para falar de tantas cosas e ainda para ler o texto e tradusilo. Depois ainda dedicamos a última meia ora a contar (contar contos é o meu, mais que falar de gramática) a orixen, los orígenes, do Latín de soldado romano que acabouse convertendo no Portugués e no Espanhol.


Nos remontamos ás tribus de nómadas brancos do Norte frío de Eurasia, á Osidente da Cordilheira dos Urais, que un día confluiran en gran número á Meseta de Aria, Sur do Cáucaso, Norte do Irán, buscando terras de sol, polo que foran chamados Arios ou Arianos ou Caucasianos.


Daí un grupo unido marchou a conquistar a India, e outro a Europa, polo que a lingua que falaban orixinalmente, o Sánscrito, foi chamado tambén Indoeuropeu. Este Sánscrito, no cual
foran escritos os textos sagrados mais antigos da India, os Vedas, é o bisabó das linguas Ibéricas, así como os Arios Gregos foran os abós e, os pais, a tribu de bandidos que asaltaban as caravanas Gregas no Latio, rexiao sentral da Península Italiana, regada polo rio Po.


A lingua do Latio, o Latin, enobresida e culturisada pola avansada sivilisasao grega, cuxos sabios e filósofos aprisionados se converteran nos preseptores ou esclavos-mestres dos filhos da clase dominante Latina, converteuse na lingua de Roma, a República poderosa e depois Imperio que conquistou aos gregos e a maioría das nasoes do Mundo Antigo a ambos lados do Mediterráneo e Oriente Meio, e que sentou as bases fundamentais do que oxe é o Mundo Osidental. Su agresivo e orgulhoso emblema da águia dominadora, foi posteriormente adotado por case todas as nasoes europeas, filhas suas, cuando lograban converterse en Imperios tratando de imitala.


Esa foi a nosa primeira clase, entreguei as páxinas un e dos do libro de Alberto Vazquez-Figueroa a cada aluno, e les pedí que o lesen de novo en vos alta na casa, que apontasen ben as diferensias observadas entre PT e ES, e que anotasen tambén cuanto nao entendían, para perguntalo e aclaralo na próxima.

quarta-feira, 30 de janeiro de 2008

INISIASAO AO ESPANHOLDa reuniao do Equip Sustentalia de onten saiu, ademais do debate, a desisao de faser un experimento didático en una sidade brasileira: Un Curso gratuito e presensial de INISIASAO AO ESPANHOL a partir do Portunhol falado, que irá tendo su correspondensia escrita nas páxinas deste Blog durante os días seguintes.

Vista dos jardins centrais de Terezópolis de Goiás e da Prefeitura desde a terrasa do BAR DA JUVENTUDE

Así que, ainda que o PONTO DE CULTURA CASA DO PORTUNHOL segue sendo un ponto virtual, manifestouse miragrosamente sobre a terra física, convocando e inaugurando esta mesma tarde o Curso sobre un espaso perfeitamente aberto ao público e sen ninguna dependensia, onde cualquer pesoa se pode sentar se consume un refresco ou un café: a terrasa dun bar de Terezópolis de Goiás chamado BAR DA JUVENTUDE, muito ben situado no sentro da sidade, frente ao jardín central e o edifisio da Prefeitura (no Brasil se chama sidade a cualquer vila, ainda que só tenha 6000 habitantes como Teré, con tal de que sea a capital dun munisipio independente).


NAVEGANDO NO ESPANHOL


En prinsipio se selebrará alí entre 5,30 e 7 da tarde, todos os Terseiros Días da semana en Portunhol (que sao as Quartas Feiras en Portugués e os Miércoles en Espanhol) Como Miércoles é o día de Mercurio, que é deus ou arquetipo dos caminantes e da áxil comunicasao mental, esperamos que sexa un día propisio para que de bon resultado noso experimento. De todas maneiras, tanto a hora como o local poden ser mudados se a maioría dos alunos expresa outras preferensias posibles.


En Espanha a maior parte da vida sosial se realisa nos bares e muitos deles sao tambén espasos culturais onde os grupos de amigos que comparten una afisao ou un interés se reunen para tratalo ou debatilo en "tertulias" ou conversas grupais diarias ao redor
duna bebida, que pode ser incluso alcólica. Abundantes bares e cafés sao agradables e interesantes espasos de exposisao de fotos, cuadros ou obxetos, as veses muito orixinais, relasionados coa afisao monotemática da "PENHA", ou grupo de amigos que se reune abitualmente alí. Existen bares e cafés que sao verdadeiros museus muito ben decorados sobre un equipe esportivo, sobre una tendensia en Arte, sobre costumes rexionais, sobre literatura,sobre touros, esoterismo, un tipo determinado de música ou sobre cualquer tema.
Case todo Espanhol foi inisiado á tradisao mediterránea do VINO, ou vinho (usemos ambas osoes como Portuspanos no vocabulario de Portunhol), e casi todo todo mundo foi educado tambén en saber que a diferensa entre un cabaleiro e una besta é que un cabaleiro sempre acompanha a bebida con algúns petiscos de alimentos sólidos, que en Espanha se chaman "TAPAS", para alegrarse e partilhar sen embriagarse, e desde logo, un auténtico cabaleiro, una dama, conhesen o ponto en que se debe diminuir ou parar de tomar alcol, ainda que continue acompanhando a animada conversa cos seus amigos. Xeralmente cuando alguén nao aprende e pratica seu ponto de parar (co cual comensa a molestar e obriga a seus amigos a que tenhan que acompanhalo a su casa mais de tres veses)...acaba perdendo os amigos. Naturalmente existen bébados visiosos, como en toda parte, mas a maioría da populasao sabe gosar da bebida sagrada de Baco mantendo digna compostura dentro dos padroes locais de comportamento, que na Espanha atual sao xeralmente tolerantes, informais e liberais.


NOSO EXPERIMENTO consistirá en tentar pasar do Portugués dos nosos alunos ao PORTUNHOL falado...e do Portunhol falado (nao o escrito) ao Espanhol Castelhano Ofisial. Contrariamente ao que é o normal nos institutos de idiomas, que tratan o Espanhol desde o inísio igual que ao Inglés,como una língua estranxeira que nao ten nada a ver co Portugués, para evitar que os alunos fiquen enrolados nas falsas semelhansas entre as dos linguas.

Á DIFERENSIA DOS MÉTODOS ACADÉMICOS, nós vamos imaginar una situasao familiar e ben naturalde aprendisaxen. A situasao duna familia onde os filhos pequenos cresen escutando a una Mamae Brasileira e a un Papai Espanhol:LINGUA MATERNA---COMPARASAO COA PATERNA---CLARA DISCRIMINASAO EXPLICADA DAS DIFERENSAS ENTRE AS DOS---CONHESIMENTO E CORRETO USO FALADO E ESCRITO DE CADA UNA DAMBAS, MAIS DA INTERLINGUA.


A Forma de escribir Portunhol se reserva para depois de ter aprendido a escribir Espanhol Corrente, nao antes, e exclusivamente para una minoría interesada espesificamente na interlingua o para aqueles que queiran aprofundar no ESPANHOL CULTO desde o Portunhol Labirinto da Internet. Ese é o desenho guía dos pasos do noso método.


O mapa do Munisipio de Terezópolis se parese a forma duna garsaO curso será impartido por Manuel Castelin e, en previsao de que as sircustansias de su vida camineira o obrigaran a partir de Teresópolis, desde o inisio se animará aos alunos a que o tomen como una inisiasao a un seguimento da aprendisaxen posterior através deste blog, ou dun site espesialisado conetado a el, que construiremos, complementado con saídas a praticar aos países de fala espanhola visinhos, que para iso estamos desenhando as rotas e promovendo a loxistica dun intercambio continental de calidade garantida polo selo de SUSTENTALIA através do Labirinto Sudamericano.Simbolos munisipais desenhados e propostos por Manuel Castelin


Por todas esas sircustansias experimentais o curso é totalmente gratuíto. Fican convidadas todas as pesoas que se encontren os días e na hora marcados no Bar da Juventude de Teré, recomendándoles que leven apenas una caneta, un cuaderno e algunas moedas para pagar una consumisao, de maneira que o propietario do bar sinta gosto de seguirnos dando acolhida en sus instalasoes. O curso presensial durará entanto que mais de cuatro pesoas asistan a el e mientras que o instrutor se encontre disponible en Teresópolis. Depois continuará en Internet como se apontou.


Temos prevista tambén, para este ano, un dia de asao artística, decorando con murais pintados algúns dos muros da sidade, en colaborasao cos membros da xuventude local que queiran unirse ao evento.

terça-feira, 29 de janeiro de 2008

NOSO PRIMEIRO DEBATEDEBATE: BLOG EN PORTUNHOL, SI OU NAO.

No Ponto de Cultura CASA DO PORTUNHOL de Terezópolis de Goiás, Brasil, nos reunimos brevemente Caminela, Espanhola, Tino, Brasileiro, Don Ruben, Boliviano, que está de visita, Caminel e Manuel, Espanhois, todos nós atuais membros do Equip Sustentalia, e ademais Don Xaime, Brasileiro, un querido amigo a quen distinguimos e consultamos polo fato de ser un ome noble, moderado e lúsido. Dos Lusofalantes desde o nasimento, pois, e cuatro Ispanofalantes

O motivo da reuniao era comensar analisar e expor conclusoes sobre este DESENVOLVIMENTO DE PORTUNHOL ao que temos dedicado muita enerxía e tempo cada dia, desde inisios de 2008.

Como saben os que leran nosa Introdusao ao pé da páxina, este Blog nao comensou coa intensao de crear una FACULDADE VIRTUAL DE PORTUNHOL, nin nada semelhante, senao que o noso obxetivo fundamental era, é sigue sendo, axudar a crear una REDE DE ROTAS DE ECOTURISMO SUSTENTÁVEL POLA SUDAMÉRICA TROPICAL, proxeto ao cual chamamos LABIRINTO AMASÓNICO.

Como ese Proxeto da Rede atravesa 1o países de fala Espanhola mais case todos os estados do grande Brasil, de fala Lusa, pensamos en estableser un instrumento de intercomunicasao entre os distintos falantes, ou melhor escribintes, é diser, un BLOG onde se pudese escribir , ben en Portugués, ben en Espanhol, ben en cualquera das linguas que se falan en toda a Sudamérica Tropical ou ben... en Portunhol.

Porén, a EQUIP SUSTENTALIA, formado por xente creativa, achou apasionante a ideia de desenvolver una nova lingua, ou una interlingua e, desde o inisio, iso se converteu no trabalho prinsipal e mais gostosamente emprendido dos voluntarios deste Blog.... Incluso temos mudado o título da páxina e creado a Casa do Portunhol nun ponto da sidade, e estao chegando a ela conhesidos que queren cursos nesta lingua... que nin feita de todo está, ainda que xa podamos expresarnos fluentemente nela entre nós. Iso si, con muitos erros e lagoas.

Acordamos nomear a Don Xaime como moderador do debate, marcamos un tempo limite entre 35 e 45 minutos, e Manuel Castelin comensou a exposisao do tema:


MANUEL: -Ben, o mais importante que temos que definir nesta reuniao ou nas seguintes é "BLOG LABIRINTO AMASÓNICO EN PORTUNHOL COMO LÍNGUA PRINSIPAL, SI OU NAO". Amigos, definitivamente os Labirintos sao para perderse. Un entra neles con una intensao (no noso caso crear una rede de rotas para eco-caminantes) e, un mes mais tarde para un momento, medita, e persebe que ten estado vagando todo ese tempo por caminos secundarios e que perdeu o fio do camino prinsipal. Neste momento o desenvolvemento do Portunhol é o prinsipal foco da atensao creativa do grupo, eu incluído. Analisemos se isto é conveniente ou se debemos deixalo como una curiosidade dentro do noso blog, escribir os textos prinsipais en linguas universais, e dedicarnos, fundamentalmente, a faser conheser as posibilidades do desenvolvemento de turismo respeitoso nas áreas tropicais de maior importansia ambiental, e en tratar de faser contatos que fasiliten un bon apoio loxístico garantido ao ecoturista ao longo desas rotas.

CAMINELA: -Eu penso que podemos faser todas esas cosas ao mesmo tempo, sen deixar de desenvolver o Portunhol. Sinto que o desenvolvemento do Portunhol duna maneira consiente, como verdadeiro instrumento de comunicasao intercontinental, é algo impotante, bonito e útil, e que ninguén se tinha ocupado diso até agora con persistensia e duna maneira que servese para todos usar e entenderse.

TINO: -Se vosé entra na Internet e marca PORTUNHOL na Google, se encontra con tres conseitos prinsipais sobre PORTUNHOL: un ben negativo, outro de caráter meio e outro positivo. O negativo é que muitos consideran ao Portunhol como algo inexistente, nao una interlingua, nin una giría nin nada, senao apenas una maneira errada de tentar falar a Língua Ofisial do visinho sen conhesela, só porque muitas coisas nos paresen semelhantes á nosa. Pura improvisasao de ignorantes, absolutamente incorreta e ridícula.

DON RUBEN: -É mais, os profesores de Espanhol ou Portugués despresan o Portunhol e consideran que se vosé entra nel, vaise acostumar a erros que depois dificultarao muito su correta aprendisaxen, en sus academias escolas e institutos, de una ou de ambas linguas serias.

TINO: -É. Por outra parte o conseito de meio caráter de que falei é que o Portunhol nao pasa de ser una broma, una brincadeira, algo para rir, e ese é o motivo polo que o ano pasado se instaurou o "DÍA DE FALAR PORTUNHOL" no Brasil, apenas una carnavalada mais. Os Brasileiros adoramos ter oportunidades convensionadas para poder exteriorisar noso menino interno, faser o palhaso, brincar, desabafar e rir, sen que nos chamen malucos depois.

MANUEL: Rir é una coisa boa, medisina maravilhosa. Podríamos faser una parte do blog de pura risa, sen deixar de que servese para promover a Rede de Ecoturismo Sustentable.

CAMINELA: -Eu sou ben travesa e palhasa, e adoro brincar e rir; mas, ao tempo, depois de tudo o que temos caminado o Portunhol durante este mes, ficaría triste se o deixáramos en pura brincadeira. Por una parte, o considero un material presioso para faser una gran obra coletiva de Arte. Por outro, me parese que, se chegaran a xuntarse a noso Blog linguistas interesados, colaboradores e sen preconseitos, ben que podríamos crear entre todos una interlingua de gran utilidade, polo menos para os internautas Sudamericanos.

CAMINEL: -Vosé falou a palabra serta, Fadinha, "OBRA COLETIVA DE ARTE". Eu pergunto a todos: Cual foi o motivo de xuntarnos na construisao do Labirinto Amasónico? Foi por un interés político, económico, empresarial? ...Nao, ningún de nós temos esas motivasoes, ainda que as contemplemos como posibilidades implísitas en noso proxeto que meresen atenderse. As nosas motivasoes de sempre eran e seguen sendo sempre tres: Somos Lutadores Comprometidos pola Ecoloxía, somos Caminantes da Vida e somos Creadores de Arte. Di-sonhamos o Labirinto Amasónico a partir desas tres premisas. Eu diría mais, desenhamos una OBRA DE ARTE COLETIVA a nivel continental, o Labirinto, cun compoente de sustentabilidade ecoturística para a Amasonia e con outro de marcar rotas de Caminada Consiente, semelhantes ao Camino de Santiago e aproveitando que existe a tradisao sudamericana do CAMINO DO PEABERÚ GUARANÍ... o que aconteseu é que a Musa é mulher, e portanto imprevisible e, xusto no inisio do noso proseso creativo introduxo en nosa inspirasao outro elemento mais: "DENTRO DESA OBRA DE ARTE DESENVOLVAN O PORTUNHOL"... e nós ficamos fasinados polos cantos da sereia.

DON XAIME: -Vosé tinha mensionado un terceiro conseito sobre o Portunhol que encontrou na Internet, Tino. Quer terminar su explicasao?

TINO: -Si Senhor, obrigado. O terseiro conseito, o positivo, acho, é que un grupo de poetas, maiormente brasileiros, acharon no Portunhol un perfeito material nao só para rir, senao tambén para faser poesía surrealista, desligada da rasao, da correisao académica, dos convensionalismos ofisiais e do uso convensional dentrambas líguas. Entao criaron un chamado PORTUNHOL SELVAXEN, no cual se misturan completamente á capricho do autor, termos de ambas linguas sobre una estrutura de pensamento e sentimento basicamente brasileira. O resultado, cuanto menos, é orixinal desde un ponto de vista artístico, e chocante, rompedor e polémico, desde un ponto de vista cultural-sosial. Como usaba como chocante, ademais, una carga sexual explísita, serviu para dar una sacudidona nos conservadores, para conseguir una reaisao sua en contra e para que se comensara a debater o tema, ainda que fose desde o ataque e a descalificasao. Agora ben, eses poetas opinan que o Portunhol está ben así, como elemento irrasional para ser usado según a inspirasao do creador, e que sistematisalo e padronisalo duna maneira digna, primeiro, e case imposible; e, segundo, caso de que fose posible, só serviría para desenvolver una terseira lingua convensional mais, intermeia entre as duas Ibéricas, instrumento de conseitos rotineiros, igual que as outras dos, desprovista da forsa primaria, poeticamente quebradora e selvaxen que eles le imprimiran, convertida nuna pura ferramenta de intercambio comunicativo mais, e que para iso xa temos as tres primeiras linguas universais e globais, Inglés, Espanhol e Portugués, con academias en toda parte onde quen tenha interés pode estudalas.

DON XAIME: -Ben, amigos, se esgotou noso tempo marcado de reuniao e eu penso que xa foran enunsiados nel os pontos de reflesao prinsipais para cada un de nós, e ademais os blogueiros interesados, seguir pensando até noso segundo debate. Proponho deixalo para o día que se poda depois do Carnaval e continuar entao con este asunto, algo mais meditado e avansado ou, se xá tivéramos elaborado sertas conclusoes coletivas, publicalas.

Votouse, todos concordamos coa suxerensia do Moderador, e ahí se fechou noso Primeiro Debate sobre PORTUNHOL LABIRINTO.


segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

PTHOLAB 7 VERBOS IRR. 2Queridos todos, Caminel con vosés. Seguimos con os VERBOS EN PORTUNHOL. Fican expostas varias táboas cos prinsipais verbos irregulares.


Irregulares sao todos os verbos cuxo radical sofre alterasoes durante a conxugasao, Ex: Radical de TER, te, eu teho, eu teve. Mas no Pasado Indefinido e noutros tempos e pesoas, muda o radical a ti: eu tive.

Quen tenha interés en salvar estas táboas como imaxens, poderá ampliar su tamhanho no visor de su computador.Lembren que, tendo suprimido en Portunhol todas as segundas pesoas de singular ou plural, suprimimos tambén una gran cantidade de formas irregulares nos verbos. O Imperativo, por exemplo, fica agora igual que o Presente de Subxuntivo. Ex: vea vosé, dé un grande pulo!, leiamos todos mais.Lembren tambén que en Portunhol fasemos todos os verbos compostos co verbo Ter mais o partisipio do verbo que se conxuga. Ex: Tenho lido a Cervantes ultimamente. Vosé tiha encontrado una boa noiva, que ten sido dela?O verbo ser tambén se usa como auxiliar para formar sertos compostos. El foi bem recebido. Nunca serías aclamado desa maneira en tu propia sidade. Sendo despedidos, partiron.

O mesmo o verbo estar: Estaríamos curados se tivéramos chegado. Estarao tradusidos amanhá. Estaba desidido así. Xa estando liberado en Lima, marchei para Machu Pichu.domingo, 27 de janeiro de 2008

ESTELAS DO LABIRINTOAmigos, amigas, Caminela Valterra saúda. Oxe vamos introdusir a vosés ás

ESTELAS DO LABIRINTO.


O Labirinto Amasónico ten 110 Estasoes. Manuel Castelin resebeu a inspirasao das 24 prinsipais como dibuxos a caneta ou bolígrafo durante un trabalho sagrado no interior da Amasonia en 1989.
Depois esteve pintando os 24 Arcanos Maiores e o restante dos Menores en cuadros grandes e meios durante muitos anos. Mais da metade deles se encontran en coleisoes privadas Europeas ou Americanas.


Todos os cuadros da serie se poden ver concatenados en Internet, clicando flechas para a anterior ou para a seguinte. Una leva a outra de maneira ordenada.Tambén se pode clicar sobre o cuadro da esquerda, para escolher estela de forma aleatoria.


Isto é como tirar una carta dun tarot para obter una suxerensia susconsiente de cual das minhas enerxías me convén trabalhar, ou polo menos observar, xusto neste momento.


ESTASAO 48: A LEI

Cada quen se merese o que sonha.


j
Cada una das Estelas do Labirinto (ou do Peregrino) está acompanhada por un texto en Galego.


Pouco a pouco iremos colocando neste blog en Portunhol todas as Estelas, una a una, seguramente acompanhando á resenha do roteito xeográfico que corresponde a cada Estasao sobre o Labirinto Sudamericano.


Clique sobre a planta do Labirinto ou no enlase abaixo, se deseara comesar a lista de estasoes desde a Estasao 0 - O Misteriohttp://www.geocities.com/castelinestelas/GE-0.htmsábado, 26 de janeiro de 2008

PTHOL LAB. 6 VERBOS 1


Amigos, amigas, Nela Valterra ao teclado. O EQUIP SUSTENTALIA me pediu que me engargara de comensar cos VERBOS en PORTUNHOL LABIRINTO depois de estudalos en Portugués e Espanhol. Les conto que a maioría deles sao semelhantes. O que varían sao os nomes dos tempos.

Eu me lembro que, cuando estaba na escola, o mais desagradable de estudar os verbos eran presisamente os nomes terriblemente complicados, polo menos para a cabesa duna criansa, que os linguistas aplicaban aos tempos. Así que estou propondo unos nomes mui simples e explicativos. Xa me dirao se les pareseran ben.

-Os verbos sao palabras variables e flexibles que exprimen ou expresan una asao.

O Inglés é simple, ten Presente, Pasado, algúns Auxiliares para indicar dos diferentes tempos de Pasado e Futuro e un Condisional. O Espanhol é muito mais complicado. O Portugués, língua de un pobo de comersiantes marítimos, mais aínda. Posue muitas formas ben enroladas para expresar pasados e condisionais coa maior ambiguedade.

-As Formas Impesoais do PL (Portunhol) sao chamadas Nominais nalgúns libros. Os Presente de Indicativo e Subxuntivo tén os mesmos nomes en PT, ES e PL.

-O Indicativo expresa una asao segura, afirmativa ou negativa, mais ou menos definida. O Subxuntivo expresa una asao ipotética, probable, inserta, condisionada. Saben? muitos deses finais condisionais _ere, _are, ets, me soan a una linguaxe muito antiga, diría que medieval. Será que se usan muito no coloquial?.

INDICATIVO E SUBXUNTIVO:
-Estou propondo que en PL chamemos PASADO SIMPLE ao que en PT e ES se chama Pretérito Imperfeito.
-PASADO INDEFINIDO en Pl ao que en ES é Pretérito Indefinido e se chama en PT, Passado Perfeito.
-PASADO COMPOSTO en PL ao que en ES é Pretérito Perfecto ou Antepresente e se chama en PT, Indicativo Perfeito.
-ULTRAPASADO COMPOSTO ao que en ES é Pluscuamperfecto ou Antecopretérito e, en PT, Mais-que-Perfeito.
-INDEFINIDO COMPOSTO, ao que en ES é Pretérito Anterior ou Antepretérito e, en PT...


-FUTURO SIMPLE , ao que en ES é Futuro Imperfecto e en PT, Futuro de Presente
-FUTURO COMPOSTO, ao que é en ES Futuro Perfecto ou Antefuturo e, en PT...


CONDISIONAIS:
-CONDISIONAL SIMPLE, ao que en ES se chama Postpretérito e en PT, Futuro de Pretérito
-CONDISIONAL COMPOSTO , ao que en ES se chama Antepostpretérito, e , en PT,
-FUTURO CONDISIONADO: Esa e una forma que só existe en Portugués, extranha ao Espanhol, chamada Futuro de Subxuntivo en PT, en realidade una forma condisional de Infinitivo. Vosés me diáo se a incluimos no Portunhol ou nao. No coloquial de Brasil se usa muito.

Por último, fican o Imperativo, o Infinitivo Pesoal e algunas formas espesiais.

Eu rogo a ajuda dos xentís linguistas Lusofalantes para aclarar as inexatitudes, erros e maus entendidos que sen dúbida contén esta postagem, a fim de corrigí-los, até que possamos publicá-la como definitiva. Muito obrigada.


Vamos lá coa conxugasao dos Verbos Regulares tomando tres exemplos, un para cada conxugasao.
VERBOS REGULARES EN PORTUNHOL

Verbos regulares sao aqueles cuxo radical segue o mesmo modelo, sen alterarse, durante todas as conxugasoes dos diversos tempos.

Exemplos: GOSAR / VENDER / PARTIR
1ª/2ª/3ª CONXUGASOES.

FORMAS IMPESOAIS:

Infinitivo Simple:
osar/vender/partir

Infinitivo Composto:
ter gosado/vendido/partido
Xerundio Simple:
gosando/vendiendo/partiendo
Xerundio Composto:
tendo gosado/vendido/partido

Partisipio: gosado/vendido/partido

INDICATIVO
Presente
eu goso/vendo/parto
vosé, ele ela gosa/vende/parte
nós gosamos/vendemos/partimos
vosés, eles, elas gosan/venden/parten
Pasado Simple
eu gosaba/vendía/partía
vosé, ele ela gosaba/vendía/partía
nós gosábamos/vendíamos/partíamos
vosés, eles, elas gosaban/vendían/partían

Pasado Indefinido
eu gosei/vendí/partí
vosé, ele ela gosou/vendeu/partiu
nós gosamos/vendemos/partimos
vosés, eles, elas gosaran/venderan/partiran
Pasado Composto
Presente Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tenho gosado/vendido/partido....

Ultrapasado Composto
Pasado Simple Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tinha gosado/vendido/partido...

Indefinido Composto
Pasado Indefinido Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tive gosado/vendido/partido...

Futuro Simple
eu gosarei/venderei/partirei
vosé, ele ela gosará/venderá/partirá
nós gosaremos/venderemos/partiremos
eles gosarao/venderao/partirao

Futuro Composto
Futuro Simple de TER+ gosado/vendido/partido
eu terei gosado/vendido/partido...
SUBXUNTIVO
Presente do Subxuntivo

que (ou cuando) eu gose/venda/parta
que (ou cuando) vosé, ele, ela gose/venda/parta
que(ou cuando) nós gosemos/vendamos/partamos
que (ou cuando) eles gosen/vendan/partan

Pasado Simple
se (ou cuando ou que) eu gosara ou gosase/vendera ou vendese/partira ou partise
se (ou cuando ou que) vosé,ele, ela gosara ou gosase/vendera ou vendese/partira ou partise
e (ou cuando ou que) nós gosáramos ou gosásemos/venderamos ou vendesemos/partiramos ou partisemos
se (ou cuando ou que) vosés, eles, elas gosaran ou gosasen/venderan ou vendesen/partiran ou partisen

Pasado Composto
Presente Subxuntixo deTER+ gosado/vendido/partido
que eu tenha gosado/vendido/partido...
Ultrapasado Composto
Pasado Simple deSubxuntivo deTER+ gosado/vendido/partido
que eu tivera ou tivese gosado/vendido/partido...

Futuro Simple
o que (ou cuanto) eu gosare ou gosara
o que (ou cuanto) vosé, ele ela gosare ou gosara/vendere ou vendera/partiere ou partira
o que (ou cuanto) nós gosáremos ou gosáramos/venderemos ou venderamos/partiremos ou partiramos
o que (ou cuanto) eles gosaren ou gosarao/venderen ou venderao/partiran ou partirao

Futuro Composto
Futuro Simple Subxuntivo deTER+ gosado/vendido/partido
eu tivere ou tivera gosado/vendido/partido...Condisional Simple
Eu gosaria/vendería/partiría vosé, ele ela gosaria/vendería/partiría nós gosaríamos/venderíamos/partiríamos vosés, eles, elas gosarían/venderían/partirían

Condisional Composto
Condisional Simple de TER+ gosado/vendido/partido
eu tería gosado/vendido/partido...

Futuro Condisionado
quando (ou se) eu gosar/vender/partir
quando (ou se) vosé, ele,ela,gosar/vender/partir
quando (ou se) nós gosar/vender/partir
quando (ou se) vosés, eles, elas gosar/vender/partir


Imperativo
(os mesmos que o Pres. Subxuntivo. Se pode antepor una negasao)

Infinitivo Pesoal
por (ou para) gosar/vender/partir (todas as pesoas)


Observasao: O verbo que normalmente se coloca nos libros didáticos, tanto en Portugués como en Espanhol como mosdelo da primeira conxugasao é o verbo Amar. Amar é a melhor coisa do mundo, mas, por favor, que nao se esquesa ninguen de amar gosando. Demasiada ama con sacrifisio, ou por sentido do deber, e así está tao estreito o mundo como está. por iso me atreví a cambiar o verbo AMAR, que meu irmao suxeriu na última reuniao do EQUIP SUSTENTALIA, polo vervo GOSAR. Desculpe, Nel, querido, desculpen vosés todos pola brincadeira e que gosen muito do Amar e do Portunhol.

Caminela Valterra.

 
© 2007 Template feito por Templates para Você