quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008

MENSAXE DO NOSO CHAMÁNAmigas, amigos, Caminel Valterra les sauda.
É para contarles que esteve mantendo una conversa telefónica co noso Chamán, Don Ruben Aguilera, en Bolivia, que me dixo que estaba xa partindo con Pai Sumé e con Exúe Selesvana, seguindo o percurso do Labirinto Amasónico, a visitar as zonas da Amasonia Oriental que foran mais devastadas para que nosos visitantes tiveran una clara visao da magnitude do mais grave problema ecolóxico que está afetando ao noso Planeta.

Don Ruben fará o posible para que o día 19 pola noite podan chegar a Terezópolis de Goiás para aloxarse en "La Curiosa", navío que ten as melhores lembransas para Exúe. Como muito tardar, esperan estar aquí o día 20 de manhá.

O noso Chamán me dixo que a serimonia de Samaipata tinha sido todo o espléndida que se meresía o retorno profetisado dun espíritu inisiador e benfeitor do continente enteiro, que levava case setesentos anos aguardándose. Os 240 Omens e Mulheres de Conhesimento que partisiparan na Aperura da Egrégora Enerxética do Novo Siclo, pertensían a familias que se tinhan transmitido de pais a filhos durante xerasoes a preparasao para poder aportar su presensia e seu servisio a aquel evento. Servisio que consistía en proxetar xuntos por grupos de vinte (sobre o depósito de Fluído Universal Básico creado ao sinerxisar sircularmente as enerxías de todos eles), as enerxías propias de cada planeta que representaban os signos do sodíaco ou totems aos cuais pertensían. Os paxés tinhan sido educados durante anos para realisar aquela sincronisasao con perfeisao, e foi extraordinaria a estética e o sentimento conque o conseguiran.
.
Porén, Sumé e Exue, que nas transmisoes tradisionais dos distintos pobos indíxenas eran nominados con toda reverensia como os Deuses da Gran Mudansa, e que responderan con aserto ás perguntas rituais através das cuais os Grandes Saserdotes de Samaipata trataran de identificáles, se mostraron algo demasiado informais e calados e até francamente despistados durante o desenvolvimento dos rituais e nao proferiran ningún gran discurso nin fixeran declarasao alguna.
Cuando se les trató de Deuses, reapondeu Sumé que de deus nada, que Deus nao á mais que un, que era o que naquele momento estaba sonhando a todos nós xuntos naquel lugar, como a el le paresía que estaba sonhado entre nós, e que en cualquer momento podía despertar na sua cama e casa habitual.


Depois da Serimonia de Samaipata, todos os paxés retornaran cheios de esperansa ás suas casas, a preparar o paso posterior da sagrada dupla polas Estasoes do Labirinto, e Don Rubén, que era o contato prinsipal deles neste Plano e quen mais tina resado e pedido para que viesen a salvar a Amasónia, os levou a su casa da Serra de Sunsá sobre o Vale de Tucavaca.


Aquela noite, ante un fogo e un chá ou té de erbas, os tres ficaran muito reflexivos e depois Sumé agradeseu muito todas as onras que les tinhan feito, más confesou que nao tinha ideia de como se podería faser para parar todos os intereses que viven da degradasao da Amasonia, e salvala.

- Se vosé, que é o grande Mestre esperado polos nosos pobos durante tantos anos, dis que nao sabe como faser para salvar a Amasonia e ao noso Planeta... -perguntou asombrado o Chamán-.... Quén o saberá?

Sumé nao respondeu, fechou os olhos e se recolheu en sí mesmo.

Foi Exúe quen acabou falando por el:

-Nao se preocupe, Don Ruben. Se nós nao sabemos como o faser, sempre terá quen saiba, algúns degraus mais asima, e acabará por soplalo no noso ouvido, se o pedimos con forsa.

2 comentários:

r disse...

ey ey senhor que fala da Amazonía, vocé ese que habla con el Chamán, eu Soy Flor de Pebeta y sufro de preocupación terrible, mi abó es un Don Juan eterno y su Rosa fémea acabó de morir, cómo es que ahora seguirá su existencia? Comento que es terrible lo que acontece con el Planeta, más sepa que se cae un mundo cuando un solo home no está beim. Si somos reacciones en cadena eu soy Flor de Pebeta porque mi abó es un pancho? o será que agora soy en flor con saudade de la Rosa? azude, salve de planta!

EQUIP SUSTENTALIA disse...

Grasias por su partisipasao, Flor de Pebeta, cóntenos de vosé, de Rosa e do seu abó Don Juan, por favor.
Caminel Valterra, do Equip Sustentalia, le da as boas vindas.

 
© 2007 Template feito por Templates para Você