segunda-feira, 4 de fevereiro de 2008

O QUÉ É VILAMAGA?Escribe Nela Valterra. Alegres saúdos carnavaleiros!! Vou contar rapidamente o que é VILAMAGA ás muitas pesoas que están chegando á fiesta do Bergantín "La Curiosa" que é seu territorio no Brasil.

VILAMAGA É, ANTE TUDO, UN ESTADO DE ESPÍRITU, O DE AQUELAS E AQUELES QUE SONHAN E TRABALHAN PÁSÍFICA E IMPARSIALMENTE POR UN MUNDO ONDE AS PESOAS SE ENTENDAN EN PÁS ATRAVÉS DA CREATIVIDADE.

ESE ESTADO DE ESPÍRITU FRUTIFICA, DE MANEIRA ESPONTÁNEA, NA FORMA DUNA COMUNIDADE DE AFETOS INDEPENDENTES, NUNA REDE DE CÓMPLISES UNIDOS POLA TERNURA, POLA ALEGRÍA SOLIDARIA E POLO INTERÉS COMÚN NA COLABORASAO CREATIVA.


CADA UN DOS VILAMAGOS SE DIGNA DE TER IDEIAS PROPIAS NA SUA CABESA, MAS É O CORASAO, E NAO A CABESA, O QUE NOS MANTÉN UNIDOS. APOIAMOS ÁS PESOAS QUE TÉN VERDADERIO GOSTO POR SERVER Á CONSTRUISAO DUN NOVO MUNDO POSIBLE CON PÁS, ARTE E ALEGRÍA, NAO IMPORTA A SUA COR. DE PEL OU DE IDEOLOXÍA POLÍTICA. O QUE NOS IMPORTA É A COR DA DEDICASAO CONSTRUTIVA E PERSEVERANTE E A DOS ATOS QUE INEVITABLEMENTE PRODÚS.

O TERRITORIO NASIONAL DA REPÚBLICA DE VILAMAGA SE EXTENDE, DESDE O CHAO OU SOLO QUE CADA UN DE NÓS PISA ATÉ TODOS OS MUNDOS E DIMENSIOES AOS QUE PODA CHEGAR NOSA IMAXINASAO DE-SONHADORA (a que de-senha sonhos
realisables), OS CUAIS PERCORREMOS A BORDO DO BERGANTÍN "LA CURIOSA" E DO RESTO DA FLOTA DE NAVES ONÍRICAS QUE SE NOS VA AGREGANDO.


NOSAS BASES UTÓPICAS ORIXINAIS SE SITÚAN NOS LUGARES DE MAIOR SOMBRA E CONFLITO DE AMÉRICA DO SUR, AQUELES ONDE O IMPERIO E SISTEMA DE CANIBALIA SE MOSTRA MAIS OPRESIVO E MAIS SOBERBIO NO MANTENIMENTO VIOLENTO DA DESIGUALDADE E DA LA INXUSTISIA.

VILAMAGA NASEU E SE DESENVOLVEU NA BELA E SOFRIDA COLOMBIA, O PAÍS ISPANO QUE MAIS SE PARESE AO BRASIL, OUTRA OLHA OU PANELA ALQUÍMICA DE FUSAO E DESTILASAO DA RASA MESTISA E PLANETARIA DO TEMPO GLOBAL DO TERSEIRO MILENIO.

NOSO COMPROMISO E MISAO ANTE NÓS MISMOS É ENSENDER ATRAVÉS DA ARTE E DA COMUNICASAO PARTISIPATIVA MUITAS PEQUENAS LUSESINHAS DENTRO DAS PARTES MAIS ESCURAS DO CORASAO DA UMANIDADE.

DESENHAMOS VISOES LOCAIS E REXIONAIS ESPERANSADAS SOBRE UN TIPO DE FUTURO POSIBLE NELAS, E O FASEMOS O MAIS TANXIBLE, VISIBLE E INSPIRADOR QUE PODEMOS (Iso é, por exemplo, o Plano de Sustentabilidade que estamos promovendo para Terezópolis de Goiás)

RESGATAMOS TODO O POSIBLE A CULTURA MAIS AUTÉNTICA DAS COMUNIDADES SOBRE AS QUE TRABALHAMOS; A ATUALISAMOS E DAMOS PROIEISAO AOS
ELEMENTOS MAIS CREATIVOS E ATIVOS QUE A REPRESENTAN
(Iso, por exemplo ten sido o trabalho fundamental de León Octavio Osorno e doutros muitos companheiros seus, durante muitos anos, en comunidades campesinas e indíxenas do sur de Colombia que se encontran en perigosas zonas de conflito),


CREAMOS REDES DE COMUNICASAO PARA DIFUNDIR ESA ESPERANSA ( Aí o trabalho de redes de Radios Comunitarias do noso companheiro Maurisio Multicolor en Colombia e este mesmo que están lendo no Brasil, mas tratando de construir una interlingua que sea veículo de entendimento intercontinental).

POR TUDO ISTO, CONVIDAMOS AOS CONSTRUTIVOS DE TODA PARTE A PARTISIPAR NESTA EMPRESA DE CONSTRUISAO, LENTA, MAIS TERCAMENTE PERSISTENTE, DUN NOVO MUNDO POSIBLE, DESDE A NOSA CRIATIVIDADE E EN REDE PARTISIPATIVA. O que un só nao é capas de ver, poden chegar a velo varios, o que un só nao é capas de faser, PODE SER FEITO ENTRE MUITOS, SE ANTES SE LOGROU EXPOR UN BON PROXETO E ENTUSIASMAR AS PESOAS QUE BUSCAN DAR SENTIDO A SUS VIDAS E Á VIDA MESMA.

...E todo este trabalho comensou e se continua por tentar iluminar con creatividade continua, con identificasao con o ideal mais antigo da umanidade noble e con o apoio moral dos companheiros de visao, AS PARTES MAIS ESCURAS E SENSIBLES AO DESÁNIMO DE NOSOS PROPIOS CORASOES INDIVIDUAIS.

AXUDÉMONOS A MANTER A CONSENTRASAO NA CORAXOSA PREPARASAO DO QUE SABEMOS QUE TEN QUE SER FEITO, ATÉ QUE DESAPARESAN DO NOSO INTERIOR AS ANSIEDADES E LOS MEDOS QUE CARACTERISAN A VIBRASAO DE CANIBALIA.

VILLAMAGA comesou 24 anos atrás,como un ensonho creador e poético de León Octavio Osorno, "Balita", para sus amigos, que se imaxinaba a sí mesmo como un país radiante de naturesa pura, pleno de boa vibrasao creativa, deseoso de amor e camaradería solidaria, de server e de contribuir á alegría do mundo... pero, ao mesmo tempo, contenido e limitado por un paradigma envolvente de séga e alienante mediocridade, por un sistema que paresía pensado por máquinas, por unas relasoes umanas "normais" nas que primaba o egoísmo, una desigualdad insultante, a violencia máis brutal e sanguinaria, a corrupsao da sosiedad desde as cúpulas dirixentes para abaixo, a explotasao sen escrúpulos e o consumo devorador do ome polo ome e suisidamente depredador da naturesa. Sistema que é también nosoo sistema interno, o que mais fasilmente sae de nós como comportamento inconsiente, ao que deu o nombe de Imperio de
Canibalia
.

Para liberarse de aquel ambiente de pesadelo, imaxinou que seu país interior se rebelaba contra o Imperio da Uniformidade e dos Mesquinhos Intereses, que lutaba nuna serie de batalhas e que lograba liberarse.E que depois resistía á rancorosa reasao de Canibalia por meios diretos ou indiretos, até que se creou por fin, a República Soberana de Vilamaga, Porto Libre dos Sonhos.

Toda aquela luta interior tomou forma poética no primeiro libro-magasine poético e ilustrado por seus propios desenhos chamado "BANDO DE VILLAMAGA", publicado en 1984 en Colombia.

Esgotado imediatamente e re-editado porque muita xente o estaba pedindo e outra quería publicalo...De novo esgotado, foi xerocopiado até la sasiedade.
O libro calou na sosiedade colombiana, muitos se reconheseran nos mesmos anseios interiores e se fixeran camaradas. Surxiron variados emprendimentos alternativos que se chamaron Vilamaga e hoube un verdadeiro movimento literario protagonisado polos autodenominados Novos Vilamagos o cual deu en numerosas publicasoes onde expresar toda aquela creatividade.


Oxe ten Vilamagos por muitos países que permanesen conetados á rede de afetos e que as veses colaboran nalgún proxeto creativo ou se reunen una ves ao ano nalgún ponto de forte naturesa, para partilhar ensonhos e realisasoes.


Un dos grupos de Vilamagos mais notables no seu empenho é o Clube dos Tercos, que ten a Don Quixote de la Mancha como presidente honorario, porque en Vilamaga as pesoas de carne e oso viran personaxes literarios e os personaxes literarios viran entidades tan vivas como seus autores. O Clube dos Tercos considera que o suseso, o éxito, é a consecuensia inevitable de nao desanimarse ante os susesivos fracasos e continuar tratando de construir o mundo que deberíamos ter, o que demanda nosa alma a pouco que a atendamos.

Noso companheiro Manuel Castelin, por exemplo, é un dos membros do Clube dos Tercos. Vive en Vilamaga desde que a conheseu en Colombia no 1983. Cada una de sus residensias en múltiples, países e sidades, aldeas comunidades alternativas e ecoaldeas durante os últimos 24 anos de su vida camineira, era a Embaixada local de Vilamaga.

Ultimamente se acostumóu a nao ter outra residensia que "A Curiosa," que é, naturalmente, territorio de Vilamaga. Manuel dis que un navío virtual é a melhor residensia e lar posible para os espíritus que tén ben claro que estamos apenas de paso por este mundo e que nao debemos crgar de peso nosas alas ou asas enchéndonos de posesoes materiais inesesarias, que demandan muita atensao e enerxía para mantelas e cuidalas.

Por outra parte a contemporánea tecnoloxía de Internet fasilita que todo
aquel mundo de realisasoes inteletuais, artísticas e sosiais que antes presisaban un edifisio de tixolo ou pedra que fixese de base física para o movimento en algun lugar do mundo, oxe se contenha no Siberespaso e nao se presise de outra base que una páxina web, un blog, un endereso eletrónico.E SEGUE A FESTA DE CARNAVAL NO BERGANTÍN "LA CURIOSA" EN TEREZÓPOLIS, CHEGANDO MUITOS AMIGOS E CADA VES MAIS ANIMADA!!!


0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você