segunda-feira, 11 de fevereiro de 2008

PARA OS QUE CHEGAN
Novas pesoas e personaxens estao chegando ao Bergantín "La Curiosa" para unirse a nós.

Benvidos amigos, amigas, les saúda cordialmente Camilela Valterra, membro do EQUIP SUSTENTALIA, que mantén o BLOG EN PORTUNHOL LABIRINTO AMASÓNICO


ESTE BLOG É UN LABORATORIO DE EVOLUSAO ARTÍSTICA INTENSIVA E COLETIVA
Se consiguiron entender o que ten lido até agora, estao preparados para entrar na área do pensamento e da escrita experimental chamada PORTUNHOL LABIRINTO.

Nos próximos días este artigo "PRA OS QUE CHEGAN" será un enlase link permanente na coluna da direita, que levará a una páxina web onde estas instrusoes serao ampliadas e atualisadas periodicamente.


Neste laboratorio todo é válido, nao existe sensura nin moderador, só as diretrises que colocamos nesta páxina, que sao indicativas de posibilidades, mas nao obligatorias, e o reglamento de Blogspot.com, que nos aloxa, e que debemos respeitar para poder seguir aloxados.
i
Cualquer conteudo que se deposite neste Laboratorio pode ser manipulado, pulido e até completamente transformado por cualquera dos partisipantes.
i
O resultado final pode ser publicado, se el o autorisa, pelo primeiro creador a seu nome e ao do Equip Sustentalia. Estos resultados finais se publicarao no BLOG PUNTO DE CULTURA LATINIA (http://vilamaga.blogspot.com), en Portugués, en Español ou en ambos e, ademais en Portunhol Labirinto, cuando polo voto do 75% dos membros do Equip Sustentalia desidamos que xa conseguimos un Portunhol que pode ser comprendido e apresiado polo grande público Luso ou Ispano falante.
i
FIQUE CLARO QUE ESTE BLOG É O LABORATORIO EXPERIMENTAL DE CREASAO COLETIVA E LATINIA O BLOG DE EXPOSISAO DE PRODUTOS CULTURAIS BEN ACABADOS, QUE TODOS CONSIDERAMOS DE GRAN CALIDADE.

O propio fato de que o Portunhol está creándose e, portanto é una lingua restrita (até o día que consigamos que sea imediatamente comprendido por cualquer navegante de fala Lusa ou Ispana) ao grupo de inisiados que a crean, permite cometer toda clase de erros, que sao naturais nas primeiras fases do proseso criativo e no pulimento desta interlingua polos membros Luso e Ispanofalantes do Equip Sustentalia.


FORMAS DE PARTISIPAR:


Os interesados comensan a partisipar fasendo comentarios ao pé de cada artigo na lingua que prefiran, más tratando de expresarse cada vez mais en Portunhol. Eses comentarios poden extenderse até converterse en verdadeiros artigos, nunca superiores en tamanho ao do que se comenta. Cuando xa se viu que o comentarista está aprendendo a escribir en Portunhol Labirinto, que aprendeu a partisipar creativamente seguindo estas diretrises e que su partisipasao é interesante, resebe un convite, acordado por voto interno de un 75% dos membros da nosa Comunidade Virtual, para formar parte da Mesa Redonda do EQUIP SUSTENTALIA. Este convite significa reseber tambén a contrasenha que lhe permite usar desde dentro este blog, coa mesma libertade irestrita que o usan agora sus fundadores.
Xa desde que comesa a escribir nos comentarios, quen quer partisipar pode faselo criando tres personaxens que se apresentan a si mesmos ao apresentar o tema. O modelo, até agora, sao Caminela, Caminel e o noso Chamán Don Ruben Aguilera. Una dupla que pode viver inumerables aventurae e enredos con outras duplas das que moran no Labirinto e un terseiro personaxe, home ou mulher, de idade mais matura, que fala coa vós e a sabedoría da experiensia do vivido no pasado ou até en outras vidas, o cual nos permite viaxar con el pola Istoria ou incluso por outras dimensoes posibles ou imaxinarias da realidade.Cuanto a o que se refere á sabedoría de cada cual tratando de expresarse através da obra, é benvida, sempre que convertida en Arte e Literatura, nao nuna profesora chata e pesada dando una leisao monologante. Construa cada un tres personaxens ben interesantes e lánseos a jogar seu jogo polas estasoes do Labirinto.TODOS OS PERSONAXENS QUE VOSÉS CRIAREN comensan por encontrarse conosco en Terezópolis de Goiás, sentro do Brasil, Estasao 32 "A ILUSAO", do Labirinto, Etapa 1 "Mundo de Ilusao" onde neste momento está ancorado o bergantín "La Curiosa", con bandeira da República Utópica de Vilamaga, base móvil do Equip Sustentalia.


Seus personaxens, xa desde o momento que entran no blog pola porta chamada "Fasa sus comentarios" entran comentando o artigo en cuestiao, e comensan a contarnos como foi sua pasaxem, real ou imaxinaria, polas Estasoes do Labirinto Sudamericano que conhesen).
Algúns destes personaxens que percorreran antes o Caminho de Santiago e outras rotas importantes de Pereregrinasao e, portanto, conhesen a esensia da Aprendisaxem profunda na Universidade do Caminar e da Caminoterapia. Esensia e terapia das que queremos imprenhar as rotas ecoturisticas sustentables do Labirinto Sudamericano.


i
NOSO TEMA É O DO ETERNO DA LITERATURA E DAS ARTES: EXPRESAR OU REVELAR O MISTERIO DO SER HUMANO. Este Misterio é un tronco con tres grandes ramas ou galhos: VIDA, AMOR e MORTE. Delas saen multidao de ramitas ou galinhos menores,
i
Para nós, cuatro deles sao mais grossos:
1- o da revelasao das posibles Rotas do ecoturismo sustentable e respeitoso polo Labirinto da América Tropical,
i
2- o da Identidade continental de LATINIA, a Sudamérica do Século XXI, que conseguiu reunir nuna síntese digna, aseitada polo sentimento e a cabesa e cheia de autoestima, seus variados orixens rasiais e culturais,
i
3- o da Escola de Conhesimento que é o Caminar,
i
4- o da Ponte de mutuo conhesemento e entendimento que queremos crear entre os dois prinsipais polos ulturais do continente Sur de América, o que fala Portugués e o que fala Espanhol.
i
De todos eses galhinhos e ramitas saen milhoes de folhas que, no noso caso, serao milhoes de páxinas eletrónicas que tentaremos produsir para contribuir a la creasao da Culrura do NOVO MUNDO POSIBLE ao que aspiramos.

Conselho: Nao fasan dos seus personaxens unas simples máscaras para sus personalidades. Inventen personaxens que sean novos para sí mesmos. Usen toda su imaxinasao, NAO TENHAN MEDO DE ERRAR, os labirintos sao para a erransia. Nao se preocupen de ser literariamente corretos, basta que se comprenda. nos axuden a construir un Portunhol tao entendible para Lusos como para Ispanos, pulindo tudo cuanto nao fique ben claro ou sonoro. Mais tarde pasaremos para o Blog Latinia un produto perfeitamente corrixido, sólido, evoluido e pulido.
Os Novos colaboradores que estao chegando deberían ler todo o Blog desde inisios de Janeiro para poder captar a evolusao do Portunhol Labirinnto, de nosas intensoes, dos personaxens que já forman parte do Universo do blog e da istoria que tén feito. Importantísimo todo cuanto ten a ver coa xeografía do Labirinto Amazónico.


Benvidos á nosa COMUNIDADE VIRTUAL DE CREADORES, e nao se esquesan nin olviden de que os avisamos nao perder a LUSIDES ESENSIAL e chegar a confundir o universo virtual da Arte, da Vida Cotidiana no Mundo da Ilusao e no Blog, coa realidade do seu espíritu. Este é un jogo perigoso. No Labirinto da Mente, dentro de cada un de nós, vive o Minotauro do Ego, un monstruo egoista, chupador ou sugador da enerxía dos demais. Cuidado con el. Este jogo é só para xente creativa e intelixente, caminantes aventureiros, para artistas e escritores inovadores, ou para Vilamagos de corasao, que normalmente sao tudo iso xunto e mais.

1 comentários:

r disse...

ush novo mundo? huele a rosas y el color lilás prevalece, los sonhos son verdades, existe otro surreal, las palabras son importantes y las pesoas creativas.El control está en los signos, la beleza se manifesta en las flores y las mujeres somos asas y las asas nosso pincel. USH, novo mundo,
PRincesa.

 
© 2007 Template feito por Templates para Você