sábado, 16 de fevereiro de 2008

RETOS E LOGROS ATUAIS EN TERÉ
Amigas, amigos, Caminel Valterra escribindo. ESTAMOS CONTENTES:
A Prefeitura conseguiu que os empresarios cumpliran na data establesida sua demanda de apresentar os proxetos individuais que conforman en conxunto o proxeto Munisipal de Terezópolis.
Relembramos aquí, os principais RETOS e dificultades que plantea o proxeto de converter a Terezópolis de Goiás em un município modelo de sustentabilidade e de ecoturismo respeitoso coa Natureza, vocaçao da que o Prefeito, Uilton Pereira, fez bandeira do seu programa de reeleiçao e que foi consensuada por todos os empresarios reunidos na Prefeitura, os mesmos que dois meses mais tarde, aprobaran a visao do projeto elaborada polo Coordenador de Sustentabilidade em apresentaçao Powerpoint:O plano implicaba tres fases:


1-A primeira, CONSEGUIR QUE OS GRANDES FASENDEIROS OU PROPIETARIOS DE TERRAS FOSEN ESTIMULADOS POLO PREFEITO A UNIRSE COA PREFEITURA, COMO UN SÓ BLOQUE DE INTERESES, PARA DEFINIR O PROXETO INDIVIDUAL DE CADA UN E CONFORMAR CON TODOS ELES UN PLANO MUNISIPAL CONXUNTO DE ECO-EMPRENDIMENTOS SUSTENTABLES que melhorarían o atual Plano Diretor e que defenderían as melhoras ante a APA, PARA UN PRASO DE 10 ANOS.


A sobrevalorasao do metro cuadrado de propiedade que supunha figurar dentro do Plano Diretor, debería ser compensado por donasoes de terrenos para melhoramento das condisoes de vida, aloxamento, trabalho, educasao e saúde do resto da populasao nao propietaria. Se estimulaba a creasao de ecovilas, e Manuel, escutando a cada un e trabalhando depois sobre o
computador, se encargaría de crear una visao inspiradora común coas visoes e deseos de cada un dos emprendedores. Se trataría de que esta visao, mais artística que técnica, fose divulgatoria e atrativa para posibles investidoresde capital ou de trabalho en parsería dentro dun Polo de Ecoemprendimentos Sustentables nos territorios dasfasendas que se preveran para esa destinasao.


2- O SEGUNDO, IMPLICAR AO RESTO DA POPULASAO NAO PROPIETARIA NA IDEIA DE QUE A ÚNICA ESPERANSA DE CRESEMENTO PARA O MUNISIPIO ERA QUE TODOS ENTRARAN NA ONDA DA SUSTENTABILIDADE E QUE SE INTERESASEN EN FORMARSE PARA TRABALHAR NOS ECOEMPRENDIMENTOS DOS GRANDES EMPRESARIOS OU PARA UNIRSE EN COPERATIVAS E CREAR OS SEUS. ASÍ COMO PARA EMBELESAR E LIMPAR A SIDADE A FIN DE CONVERTELA NUN LUGAR ATRATIVO PARA O ECOTURISMO, prevendo a creasao de pequenos negosios produsoes e artes que puderan dar un atendimento de calidade aos visitantes.
Cos terrenos conseguidos dos Emprendedores propietarios se trataría de atender as nesesidades de vivienda dos atuais 6000 abitantes e de sus filhos, se crearían centros de Formasao e de atendimento hospitalar e se melhoraría toda a infrestrutura urbana, dotándose á sidade de novas ruas, prasas, parques e predios para servisos públicos, cuidando de que atraísen turistas a ela, e, sobre todo, redes de esgoto e un bon tratamento do lixo que impedise que o cresimento de Terezópolis amenasase una maior contaminasao para o río.3- Tras a primeira fase de concretisasao dun bon plano de ecoemprendimentos á 1o anos, con datas comprometidas ante a Prefeitura de inisio e terminasao de cada fase dos trabalhos, e tras una segunda de implicasao da populasao, duna maneira visíble, na comprension do privilexio integral que supunha viver dentro duna APA, asegurandose que ficaran consiensiados de que su calidade de vida podía melhorar enormemente se convertíanse en guardioes da agua limpa para Goiania e en multiplicadores dos encantos e recursos naturais e sosiais da rexiao... A TERSEIRA FASE CONSISTIRÍA EN faser valorisar eses resultados ante o Conselho da APA, mostrando que Teresópolis, en lugar de un munisípio destinado a detener su evolusao, para que nao estragara o meio ambiente e a agua da capital, podería ser un motivo de orgulho para o estado e un modelo para todo o Brasil (incluída a Amasonia), de un Munisipio capás de desenvolverse armonicamente dentro duna Área Ambiental Protexida, acresentándole cuidado, melhoramento natural, sosial e cultural e sustentabilidade, en lugar de degradala.
Apresentado este plan ao Prefeito Uilton Pereira duna maneira somera, el o entendeu e acolheu imediatamente, confiou en Manuel, le proporsionou unas condisoes mínimas de sustentabilidade pesoal, para que, se nao ganhaba dinheiro, polo menos nao tivera que gastar en almoso, pediu a Tino que fose o seu axudante na parte técnica da informática e, depois da primeira reuniao de Fasendeiros Emprendedores, conseguiu dun deles aloxamento para ambos en dos casas vasías dentro da fasenda mais próxima á sidade.Nesa primeira reuniao, o Prefeito Uilton demostrara grande abilidade política en lograr que cada un dos seis empresarios que asistiran, definise claramente a vocasao posible que podía ter o Munisípio e, como nao podía ser menos, ao estar limitados pola inclusao dentro da APA, todos concordaran que debería ser una vocasao ecoturística e sustentable. Durante os dos meses seguintes, todos eles pasaran polo escritorio de Manuel Castelin na Prefeitura a deixar sus propias visoes e, finalmente, se convocou a segunda reuniao, na cual Manuel fes una presentasao dixital do proxeto xeral do Munisipio e duna páxina web que compús con Tino, para atrair investidores externos ao Polo de Ecoemprendimentos que se ofresía en parsería.


Todos concordaran coa visao xeral exposta e co espíritu da proposta, se comprometeran a conseguir un contrato de trabalho para que Manuel pudese residir e trabalhar no Brasil sen ter que andar saindo cuando caducaba a visa, e a sufragar, entre todos, un modesto salario prefixado de mantenimento para o Cordenador do Plano de Sustentabilidade Munisipal, para su Axudante Informático e para una Corretora de Portugués que fose tambén Relasoes Públicas ante a
populasao, a partir de Xaneiro 2008. Só dos dos propietarios ainda nao tinhan presentado sus proxetos, a familia Yano e o Sr. Malcom Mercian.Porén, os Yano o apresentaran un mes depois, personalisando a maioría das ideias que foran suxeridas na Presentasao de Manuel Castelin. O Senhor Mercian mandou disir en Xaneiro que
continuaba trabalhando na planeasao do seu propio megaproxeto.


Do trabalho de planeasao realisado resultaban, para tratar de seguir ou de melhorar o suseso pioneiro da Santa Branca, tres proxetos ecoturísticos mais, con tres ecovilas novas, un remate da ordenasao urbana do sentro da sidade, incluidas barriadas de casas a presos sosiais, un Proxeto Fundo de Quintal para ofreser trabalho en parsería a una boa parte da populasao, parques e loteamentos para mais parseiros en agricultura orgánica, plantas ornamentais, exposisao de pecuaria de gran rasa e outro proxeto de ofresimento de parserías en piscicultura. De chegar a realisarse os projetos apresentados, Terezópolis podería faserse famosa no mundo como a Sidade d das Ecovilas.e o Munisipio Sustentable de Goiás, denominasao para a cual Manuel tinha creado variados símbolos de identidade e promosao.


En Xaneiro, o Cordenador de Sustentabilidade recomensou o trabalho no Munisipio. Por una parte, preparando órgaos de divulgasao do Plano de Sustentabilidade Munisipal, conteúdos informativos para a páxina web e para un blog, a fin de que servisen para implicar a populasao, para promover o Polo de Ecoemprendimentos Sustentables ante posibles investidores e parseiros e também para convenser ao Conselho da APA da bondade do proxeto.


Tambén comensou o trabalho de divulgasao do Plano de Sustentabilidade ante a populasao, difundindoo en artigos en jornais, ou participando, xunto co Prefeito,de su exposisao
ante a maioría de funsionarios reunidos no Centro Cultural, aos que se pediu que o extendesen ao resto dos sidadaos.Ademais, indo con D. Jeremías á reuniao do Conselho da APA en Goiania, onde se estaba denunsiando que Terezópolis, en lugar de continuar aseitando o primeiro Plano Diretor restritivo, estaba desenvolvendo proxetos de expansao urbana, que comprometían á preservasao da Área Protexida.


Manuel fes una breve presentasao ante eles e pediu un voto de confiansa e un diálogo aberto e construtivo sobre un Plano que, en lugar de castrar a un Munisipio enteiro, se desenvolvese totalmente de acordo con todos os parámetros de conservasionismo dos técnicos do Conselho mais exigentes e baixo sua supervisao, mas que sentase un modelo para o país todo de como poden ser compativeis cresemento umano e conservasao da naturesa con armonía entre ambos, o cual nao é teoría e boas intensoes, senao que temos o exemplo visible das realisasoes da Santa Branca como garantía, e aos construtores de su ecovila supervisando que o resto de ecovilas a construirse sean una progresiva melhora do xa logrado.

A artista María Guihermina confirmou que comesará as gestioes para tratar de conseguir recursoa para a edificaçao de um Castelo sobre o morro dos Macacos enquanto os proprietarios do terreno, os Yano, e a Prefeitura, garantan a viabilidade do projeto.


Finalmente asistimos, com o Prefeito e o Secretario municipal de meio Ambiente a una reuniao em Goiania na que se pretende lograr un plano conjunto de ecoemprendimentos de ocupaçao impecável, para todos os municípios que rodearao ao lago, para ter una infraestrutura ecoturística preparada para que a Cidade de Goiania possa se candidatar como Sede da Copa mundial de Futebol em 2013.


Outras atividades complementarias, procurando á implicasao da populasao nuna identificasao sustentable e para a atrair á xuventude a un comenso de formasao foran:


a) Preparasao dun método orixinal de ensino do Espanhol e Ofresimento de aulas gratuitas aos xovens no Colexio Estadual, nas escolas munisipais e nun bar do sentro da sidade.


b) Organisasao dos artistas e artesoes da sidade para a creasao de un PONTO DE CULTURA, de cujo início e direçao se responsabilizou ante o Prefeito o pintor Carlos Da Cruz, onde se posan extender estas e outras atividades de formasao, junto coa consiensia de sustentabilidade e a preparasao para o trabalho técnico e xerensial en ecoemprendimentos turísticos.c) Preparasao, cos mesmos artistas e outros de Goiania de un Día da Creatividade, no cual se pintarao con murais varios dos muros da sidade, para comesar a convidar a xuventude na transformasao estética da sua sidade.


d) O trabalho de divulgasao do Plano de Sustentabilidade de Terezópolis no blog pesoal de Manuel atraiu a un primeiro estranxeiro, un estudante fransés
chamado Sebastien Julien, que xa está chegando en Febreiro para faser todo un estudo sobre o proxeto de Terezópolis e presentar depois un memorandum a una das mais antigas e prestixiosas Universidades Europeas, a da Sorbonne de París, por onde comesa a proxeisao internasional do proxeto e a posible atrasao de verbas, investidores, colaboradores, voluntarios ou ecoturistas Europeos para o Polo de Ecoemprendimentos. O Sr. Julien concordou en colaborar coa divulgasao no seu idioma de todo o noso material dixital, así como en dar unas clases de Fransés para os xovens locais que se interesen. Aparte diso, se trata duna pesoa con experiensia en atendimento de turistas a nivel internasional, e ven con absolutamente todas sus despesas pagas pola Universidade para faser un trabalho voluntario do que saia o seu informe para o mundo sobre as posibilidades e inisiativas de Terezópolis.


Durante ese mes de Xaneiro Manuel Castelin tratou de reconetar con todos os empresarios comprometidos, mas nao obteve respostas aos seus pedidos de concresao final dos projetos que se tinhan planeado ni cumplimento do acordo que se tomara conjuntamente en novembro sobre o pago da manutensao básica ao Coordenador e o seu Colaborador por todo o trabalho que ten adiantado e
que continuan.


Finalmente, o Prefeito enviou una carta ofisial a cada un dos empresarios, con confirmasao de resibo, dando de praso até o 11 de Fevereiro para que cada un apresente sus planos finais con compromiso de datas de inisio das obras de cada fase, ficando excluidas do Plano Diretor e da conseguinte sobrevalorasao dos seus terrenos, aquelas empresas que nao presentaran seu projeto para esa data ou para aquelas
que incumplan as datas de inisio das obras que comprometeran.
LOGROS:


No día acordado, todos os projetos foran apresentados na Prefeitura, a maioría deles desenvolvidos de acordo coa visao que fora desenvolvida en imáxens digitais e aprobada en NovembroÑ menos un, de um empresario, on Sr. Merciam, que já avisara que nao pensaba realizar seu megaprojeto dentro do ecoempreendimento Conjunto Terezópolis Sustentável, senao por su própia conta e quando lhe convinhera.PASSOS SEGUINTES: Se pedirá aos empresarios, que dentro de um prazo fixo, apresentem agora detalhes técnicos sobre como vao resolver nos seus projetos a importantísima questiao da saída de águas e esgotos e todo o demais relasionado com iluminaçao, asfalto, etc. acompanhado de informes técnicos com os quais fique completamente garantida que nossas urbanizaçoes e construçoes serao tao sustentáveis como as da Ecovilas Santa Branca e Aratú, para que possamos sentar un modelo para todo o Brasil do município das Ecovilas que responden a todos os parámetros de salvaguarda ecolóxica a os que obriga estar insertos em uma Area de proteçao Ambiental. Tras isso, só resta esperar a licença dos seguintes órgaos, para marcar datas comprometidas de início das primeiras fases de realizaçao:


- SANEAGO, Empresa responsável do Lago que abastecerá de água potável a Goiania.

-

-Agencia Ambiental do Estado de Goiás.


-SEMARH, Secretaría Estadual de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos.


0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você