terça-feira, 12 de fevereiro de 2008

PREPARANDO LATINIA
Amigos da alma, Caminela con vosés. Dentro desta vida creativa do Equipe Sustentalia, que trata de ir fasendo sempre "surfing" sobre a mudansa para melhorar, aproveitando as olas ou ondas mais potentes que vemos formarse...OMENAXEN A LEÓN OCTAVIO

O PAI DE VILAMAGA,

NA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DE

CALI, COLOMBIA, 21 Febreiro 2008Aproveitaremos o 60 Aniversario de LEÓN OCTAVIO OSORNO, PAE DE VILAMAGA, para lansar ao oseano de ondas da Internet un novo Navío Virtual Vilamago: o PONTO DE CULTURA LATINIA VILAMAGA, para o entendimento Latinoamericano en Portugués, Espanhol e Portunhol.

O día 6 de este mes, León Octavio Osorno, "Balita" pae de Vilamaga, cumpliu 60 años. o día 21 de Febreiro 08 se selebra su omenaxen cuna retrospetiva da sua traiectoria artística na Biblioteca Departamental de Cali, Colombia.VILAMAGA BRASIL, VILLAMAGA BOLIVIA, VILLAMAGA PERÚ Y VILLAMAGA ESPAÑA, coordinados desde Brasil polo EQUIP SUSTENTALIA EN PORTUNHOL ou PORTUÑOL (http://labirintoamazonico.blogspot.com/) contribuen a esa meresida omenaxen abrindo na Internet o PUNTO ou PONTO DE CULTURA LATINIA, un Blog para o entendimento e o intercambio construtivo entre os creadores latinoamericanos, en Espanhol, Portugués e Portunhol, onde se exporao tambén os produtos de melhor acabamento e calidade realisados no LABORATOTIO EXPERIMENTAL DE CREASAO ARTÍSTICA do blog Labirinto Amasónico, que irao tambén en Portunhol cuando consigamos que a Interlingua que estamos criando poda ser imediatamente comprendida por cualquer Luso ou Ispano falante.

O día 21 de Febreiro teremos preparada toda una flota de afetonaves para trasladar a Cali, Colombia, con a enerxía do afeto a todos os Vilamagos de corasao que queiran partisipar da omenaxen ao Pai de Vilamaga


O PONTO DE CULTURA LATINIA (http://vilamaga.blogspot.com), o día 21 de Febreiro pola manhá, desde as 8 AM oras de Brasília, estará preparado para reseber e exibir os posts ou as postas ou postagems de todos os amigos que queiran contribuir con sus escritos e imaxens. O funsionamento do Blog é muito sinxelo, terá xa uns artigos configurados e ao pé de cada artigo un letreiro que dis "Enviar comentario" todos os textos colados nesa ventanita ou xanelinha ou escritos nela serao exibidos automaticamente no Blog. Quen tenha dificultades ou desee enviar formatos espesiais e imaxens, que o fasa nos días previos ao endereso do Blog PUNTO DE CULTURA LATINIA, onde o EQUIP SUSTENTALIA os insertará: (latiniavilamaga@gmail.com)Como o pai dos Pontos de Cultura no Brasil, desde a diresao do seu Ministerio, é o músico e cantor Gilberto Gil,
a quen consideramos un Vilamago de corasao, tradusimos ao pé una cansao sua que consideramos, a partir de agora,
como o ino dos Pontos e Puntos de Cultura que Vilamaga abra,
ben como navíos ou ilhas flotantes no Oseano da Internet,
ben como espasos físicos sobre as Rotas do Labirinto Sudamericano.
Séntese a mosada descontente
onde quer que se vá
Séntese que a coisa
xa nao pode ficar como está
Séntese a desisao
desa xente en se manifestar
Séntese o que a masa sente,
a masa quer gritar:

"A xente quer mu-dansa
O día da mu-dansa
A ora da mu-dansa
O xesto da mu-dansa"

Séntese tranquilamente e pónhase a rasiosinar
Séntese na arquibancada ou séntese á mesa de un bar
Séntese onde axa xente, logo vosé vai notar
Séntese algo diferente: a masa quer se levantar

Pra ver mu-dansa
O time da mu-dansa
O xogo da mu-dansa
O lanse da mu-dansa

Séntese - e nao é somente aquí, mas en qualquer lugar:
Terras, povos diferentes - outros sonhos pra sonhar
Incluso e até prinsipalmente onde menos queixas á
Incluso lá, no inconsiente, alguna coisa está
clamando por mu-dansa

O tempo da mu-dansa
O sinal da mu-dansa
O ponto da mu-dansa
Séntese, o que chamou-se
Osidente tende a arrebentar
Todas as cadenas do presente para enveredar
xa polas veredas do futuro siclo do ar
Séntese! Levante-se!
Prepárese para selebrar o deus Mu dansa!
O eterno deus Mu dansa!
Talvés en pás Mu dansa!

Talvés con su lansa!
i


Video: Conhesendo o Brasil e sus Pontos de Cultura

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você