quinta-feira, 24 de janeiro de 2008

BELESAS MATEMÁTICASSaudos de Manuel Castelin. Vamos comensar no blog una exposisao de imagens e textos sobre Geometría Hermética ou Sagrada e tudo cuanto ten que ver con espirais e labirintos., complementada con mis propias infopinturas

Mi amiga Susana me mandou una pequena gran maravilha matemática desde
Portugal.
Eis aí:


A Belesa das Matematicas!!1 x 8 + 1 = 9
12 x 8 + 2 = 98
123 x 8 + 3 = 987
1234 x 8 + 4 = 9876
12345 x 8 + 5 = 98765
123456 x 8 + 6 = 987654
1234567 x 8 + 7 = 9876543
12345678 x 8 + 8 = 98765432
123456789 x 8 + 9 = 987654321
1 x 9 + 2 = 11
12 x 9 + 3 = 111
123 x 9 + 4 = 1111
1234 x 9 + 5 = 11111
12345 x 9 + 6 = 111111
123456 x 9 + 7 = 1111111
1234567 x 9 + 8 = 11111111
12345678 x 9 + 9 = 111111111
123456789 x 9 +10= 1111111111


9 x 9 + 7 = 88
98 x 9 + 6 = 888
987 x 9 + 5 = 8888
9876 x 9 + 4 = 88888
98765 x 9 + 3 = 888888
987654 x 9 + 2 = 8888888
9876543 x 9 + 1 = 88888888
98765432 x 9 + 0 = 888888888


Brilhante, verdade?

Den un vistaso a esta simetría:
1 x 1 = 1
11 x 11 = 121
111 x 111 = 12321
1111 x 1111 = 1234321
11111 x 11111 = 123454321
111111 x 111111 = 12345654321
1111111 x 1111111 = 1234567654321
11111111 x 11111111 = 123456787654321
111111111 x 111111111=12345678987654321Agora una olhada a estoutro.....


101%Desde un ponto de vista estritamente matemático:
Que é igual ao 100%??
Que significa dar mais do 100%??
Nao te maravilha esa xente que dice que estao dando mais do
100% ??
Todos estivemos en situasoes onde alguén quer que demos
MAIS Do 100%

Cómo lograr o 101 % ??


Qué equivale ao 100% na vida??

Eis aqui una pequeña formula matemática que podria axudarnos a
contestar estas perguntasSe:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

é representado como:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26.


Entao.....
H-A-R-D-W-O-R- K (Trabalho duro)

8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%


E:


K-N-O-W-L-E-D-G-E (conhesemento)

11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%


Pero:

A-T-T-I-T-U-D-E (Atitude)

1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%


Por lo tanto, vean cuan lonxe nos levará o amor de
Deus, OU SEXA, O AMOR MESMO:
L-O-V-E-O-F-G-O-D

12+15+22+5+15+6+7+15+4 = 101%
Por tal motivo, uno pode concluir con sertesa matemática que:Entanto que o trabalho duro e o conhesemento te levará serca da meta, que é a atitude conque o intentas, o Noble Intento....

...mais que alcansar ou nao teus obxetivos, xa que todos os obxetivos e logros umanos sao efímeros. e foi tu atitude o que valeu e o único que te levas daquí, impreso na consiensia.

Porén, somente faser ese esforso e obter o conhesemento derivado desa experiensia por puro amor deDeus, sen apegos
pesoais...


é o que te levará sertamente até alén do obxetivo mesmo !!

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você