sexta-feira, 25 de janeiro de 2008

PORTUNHOL LABIRINTO 5PORTUNHOL LABIRINTO 5


Saúdos de Nel Valterra: Estamos oxe expondo os ensinos que nos deu a tradusao do Espanhol ao Portunhol da posta sobre a Devastasao da Amazonia que presentara Caminela.

Se usásemos a funsao do programa WORD editar/sustituir para comensar a executar automáticamente as mais numerosas mudansas presisas do Espanhol para o Portunhol sustituiríamos, sempre por estrito orden, o seguinte:


Tambén fixemos estas listas de PORTUSPANOS, é diser, de palabras PT ou ES que poden conviver no nosso DISIONARIO DE PORTUNHOL ARCAICO, as cuais podem ser utilisados un ou outro, ou ambos, a gosto de cada usuario. O tempo e a frecuensia real de uso nos dirá cual das dos opsoes se usou mais e cual fica relegada como arcaismo... até que alguén talvés a resusite e a ponha de moda.


Algúns prefixos deberían sustituir a outros por exemplo:

prátic_ sustitui a práctic_, efeit_ a efect_, destrui_ a destrucci_, outr_ a otr_
Exemplo: a efeitos práticos nao tivemos outras destruisoes.

Algúns sufixos tambén deberían sustituir a outros por exemplo:

_eira-o sustitui a_era-o, _orte a _uerte, soes_ a sioes_, _ao a _on, _onte a _ente nalgúns casos, _exed a _exced.
(maneira e nao manera, morte e forte e nao muerte e fuerte, vibrasoes e nao bibrasioes, cuando a c nao é absolutamente nesesaria, como en contraisoes. Xamao ou presunto, en lugar de xamón, fronte en lugar de frente, exeder ou exesivo e nao exceder ou excesivo...)

Eis aqui uma lista de contraisoes posibles:


Por último, consideramos que sertas palabras deberían ser usadas con determinada FORMA en Portunhol, excluindo outras FORMAS que pudesen ter nalguna das dos línguas orixinarias, como, por exemplo:


0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você