sábado, 26 de janeiro de 2008

L.Chamán 4: O RIO DA VIDAEu sou un chamán, un chamán artista e mestre curador, através do dominio das imaxens e das vibrasoes. Cualquer pesoa está facultada para ser un chamán, mas nao chega con estar. Eu cultivei consientemente esa facultade implísita que todos temos, a convertí en mi eterna vocasión, reto, trabalho e praser, pedí poder consentrarme e me consentrei nela através de cualquer tempo e sircustansia... e me foi consedido, visto mi enorme interés e bon desempenho... Saben por que? Porque a Vida adora as pesoas entusiastas que estao dispostas a fasela intensa, apasionada e interesante, una grande aventura.

Porén, a maioría das pesoas nao tén muito claro o que queren ou, se o tiveren, nao tén a disposisao guerreira a entregar toda su enerxía á consecusao profunda daquilo que queren. Por iso nao sofren muito, mas tambén o seu gose é pequeno. Finalmente se conforman con ir disfrutando de mediocridades e até algúns conseguen desa maneira una felisidade relativa.

Eu deseo o melhor a cada cual pola via que escolha, mas tenho a mía, e falo do que é mi propia experiensia. Sou un entusiasta e me encanta selo. Grasias a esa determinasao e persistensia, teimosa e gososa, superadora de cualquer obstáculo, conseguí desenvolver una memoria ansestral (conetada cos ansestros) que lembra os aprendisados esensiais de mi ser maior imediato, o espíritu da linaxe que me inspira e me asiste. Ese espíritu de linaxe está conformado por múltiples entidades espirituais, en realidade diversas manifestasoes do mesmo ser, cada una un repositorio das lembransas esenciais duna experiensia de vida, desde que o mundo é mundo.

O mundo é mundo desde tantos séculos atrás que mi memoria ansestral vai faséndose cada ves mais inconcreta cuando olha para un pasado remoto. Aí,os recordos chegan como en relámpagos intuitivos, como en aparisoes repentinas. Algo así como figuras que saíran de una caverna situada detrás duna gran cachoeira mental que se derramara ante mi visao interna.

É por iso que as cachoeiras físicas, as da naturesa, sao verdadeiros santuarios de meditasao e evocasao. Usando linguaxe comprensible, podria diser que sao como portas interdimensionais. Igual que as rompentes do mar ou que o espelho dun lago. Sento, me relaxo, contemplo, mi contemplasao abre a cortina entre os distintos compartimentos da realidade.Tudo é mente, nós e todas as outras vidas e todas as coisas que existen dentro do campo mental que logramos perseber (pois existen outros que nao percebemos porque nunca os consebimos, ainda que outras entidades sí as consebiran). Noso pensamento consibe universos, tudo existe na mente de alguén que o imaxina e desenvolve; todo existe, cada entidade na sua relativa medida de existensia, dentro da istoria que crea e se conta a si mesma una mente mais ou menos abrangente.

O que eu estou escribindo agora vai fluindo desde a dimensao da minha realidade mental, do mundo interior no cual mora a maior parte de mi ser. Mas tudo está interconetado, e se eu sou alguna realidade é porque tambén formo parte do mundo mental dun ser maior.


Digamos que eu sou un elemento da mente de mi linaxe, e mi linaxe, xunto con outros muitas linaxes, sao elementos da mente de un ser maior, e este, doutro....até que todas as entidades mentais xuntas, de maior ou menor grau de consiensia, conforman os elementos da mente do Ser Único que nos pensa a todos dentro de sí, dándonos con iso a existensia.

MAIOR OU MENOR CONSIENSIA, SIGNIFICA MAIOR OU MENOR ABRANXENSIA MENTAL. Os Guaranís chamabamos Nhanderu á Consiensia Multiabarcante, que nos continha a todos, que nos creara a todos só pensándonos.

En mi memoria ansestral tenho lembransas de múltiples veículos corporais,culturais e linguísticos que a mente de mi linaxe utilisou para viver sus experiensias de manifestasao, mais sempre se repete ALGO ao longo de todas elas, e algo así como o eixo ou o elo que as une. Se trata da conexao con esa Mente Oniabarcante, Criadora e Sostendora das vidas. O que eu sou, en mi memoria ansestral, sempre esteve en contato con esa Supra Entidade, ainda que pensara nela con mui diversos nomes, formas, símbolos e rituais, que só sao metáforas para designar ao conseito vivo que engloba en sí todas as designasoes e ninguna.


Tudo isto é filosofía, construisoes conseituais que cansan e confunden aos simples cuando sao dedutivas, mas as construisoes inteletuais dos filósofos toman un corpo intuitivo, sentido, mas ben tanxible, no meio da floresta. Eu diría até sentido nas mesmas entranhas.

Se vive outro tipo de realidade quando creses ao ar libre, baixo un universo de xigantescos bosques navegando sobre correntes sinuosas e entrelazadas de agua que conforman un imenso labirinto onde vosé é pequeno, pequeno, muito pequeno, e sobrevive como de miragre, axudado polas entidades da propia linaxe, como sobreviven os pequenos esquilos, as ardilhas, as formigas, os vermes, os pasarinhos, as serpentes e as coruxas. Miragre é que tenhan su lugar no mundo e un espaso para su experiensia vital, tanto o xaguar poderoso e áxil como eses cogumelinhos moles que cresen depois da chuva e que, depois de reprodusirse, murchan rapidamente.

A mulher e o ome da sidade se fecharan nun mundo tao cuadriculado e desconetado da realidade natural, que esqueceran que vivemos no Miragre, por iso a Maxia está case ausente de sus vidas, e por iso sus vidas só sao sus vidas nuna medida ben pequena.


No meio do enorme labirinto verde, baixo as bóvedas da catedral arbórea, se sente ben como todos nós somos vidas pequenininhas, solitarias, fracas e perdidas, que sobrevivemos de miragre ...porque alguén nos pensa e nos protexe, porque algo temos aínda que faser nesta dimensao para que quen nos está pensando poda continuar su discurso mental usándonos como elemento de persepsao para su consiensia, como olho e capasidade realisadora sua dentro do espaso do seu pensamento...o de su sonho. Porque todo isto e igual que cuando nós sonhamos e creamos un personaxe para explorar, sentir e agir no universo onírico onde sonhamos.


MAXIA é a arte e a siensia de navegar no sonho de quen nos sonha, creando e establesendo ao tempo, una linguaxe de conexao con el, con os outros elementos companheiros cos que convivemos dentro do seu sonho e con nós mesmos, para poder exerser algo de autonomía e vontade propia dentro do sonho de quen nos sonha.

Percorrendo este Camino Dentro De Un Sonho que é a vida, todas as coisas e pesoas que estao arredor do Chamán, do Sonhador Atuante como presensas persebibles, representam forsas mentais do Grande Sonhador, iguais a vosé mesmo, que é outra mais.

Maior poder ten una unidade de forsa dentro do conxunto, cuanto mais consiente é da situasao na que está vivendo e cuantas mais conexoes úteis e armónicas vosé logra estableser coas outras unidades de forsa que compoen o senario onírico envolvente... Digamos que O PODER DO CHAMÁN significa capasidade de interconexao entre esas unidades. Maior capasidade de conexao, maior poder para faser mexerse ao conxunto tudo na diresao na que vosé crea seu propio sonho, dentro dese sonho no cual vosé é sonhado.

Ese é o poder do chamán, e su Arte de Cura se deriva del. A maior parte das doensias sao produsidas polo fato de estar sumerxido o individuo nuna parte escura do Sonho Xeral, agravada por pouca armonía na interconexao coas outras forsas mentais ou pesoas acompanhantes,que sao unidades oníricas do tal Sonho Xeral. Ese malestar crese cuando influi sobre o sonho interior do suxeito e o acaba pintando tambén de escuridao. Aí, xa sabemos, as defensas da sique se abren e chegan a nós como aves carronheiras toda clase de negatividades, entre elas aquelles que chamamos trastornos físicos.

O chamán aplica, cuando é requerido, sus conhesimentos de limpesas, ciruxías ou remedios naturais para conter a degradasao do corpo e para fechar de novo sus defensas, ativar su sistema imunitario e fortaleselo, mas tudo iso sao só Primeiros Auxílios. O fundamental é trabalhar coa rais do mal e a rais do mal está na mente. Na mente do sujeito doente, na mente do coletivo de unidades oníricas que comparten o seu sonho e na mente do Gran Sonhador, que está pasando por una fase do seu sonho que é ingrata para nós ainda que el mesmo nao se afete demasiado. tal ves nin está mui atento aos detalhes do que acontese. Se pode estar tao meio dormido dentro dun sonho como cuando pensamos que estamos despertos e trabalhando nalgo importante.

O chamán presisa crear una enerxía onírica forte, expresiva, dinámica, que altere de alguna maneira o Espaso do Sonho que nos contén a todos e, ao mesmo tempo, chamar a atensao do Sonhador Prinsipal. Entao comensa por asender una grande fogueira, por convocar ao resto dos sonhados para que atendan e partisipen na mudansa, e desprega toda una serie de artes rituais, músicas, cánticos e dansas para captar as atensoes de todos, a do doente, a da comunidade
e a do Grande Sonhador.

Cuando conseguiu xerar, faser creser ordenadamente e levar as enerxías todas de atensao do gripo a un ponto alto, entao desenha o mais claramente posible, e coa partisipasao sentida e expresada da Comunidade, as condisoes dun sonho saudáble e armónico para o pasiente e para todos, melhorando o próximo futuro a partir do presente.

Isto é o que se chama semear no astral, a parte mais creativa da Maxia. Se a semente foi ben semeada, o Sonho Xeral xeralmente toma esa diresao, saindo do rumo ruin anterior, e tudo se resolve como miragrosamente durante outro período.


Eis aquí, en resumo, o trabalho do Chamán: tratar de pilotar nun bon rumo a diresao do Sonho Xeral no cual todos vamos embarcados. E Antisipar,antisipar, visionar, ir prevendo por onde vamos navegando e en que momento o Sonho Xeral vai entrar nuna zona de rápidos, remuinhos ou fortes cachueras, para que, cuando cheguen, toda a comunidade se encontre atenta e conxuntada, como bons canoeiros, para colaborar ativa e sincronicamente na feliz superasao dese difísil tramo do Río da Vida...

...Até que algún día noso pequeno sono individual, ou o sonho um pouco maior da Comunidade, ou o sonho do Grande Sonhador se acaben, e o Río da Vida, coa nosa canoa sobre el, desemboque no Oseano da Nao-Manifestasao, o cual, de todas maneiras, é o mesmo que diser na Terra Sen Males onde todos temos, afortunadamente, noso eterno Lar Orixinal e a querida familia da linaxe espiritual esperándonos con amor para celebrar o final da Aventura, para comentala, teatralizala, disfrutala entre todos... e para depois comensar preparar a seguinte, desenhando para ela novos retos... naturalmente ainda ben mais complicados de resolver.0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você