quinta-feira, 31 de janeiro de 2008

MELHOR, TRABALHO GRATIS


Saúdos de Caminela, pesoal. Vivimos tempos sorprendentes e maravilhosos que comensan a mostrar que o mundo está mudando. Para mí, una das coisas que mais podría demostrar esa mudansa, sería que as pesoas confiaran na Vida e comensasen a faser o seu trabalho, nao por forsada obligasao, senao polo delisioso gosto de faselo, e tampouco por nesesidade de dinheiro, senao por espíritu de realisasao, sentimento de utilidade e amor por servir, ficando cheios de autoestima e completa confiansa en que a propia Vida vai compensar sus esforsos e dedicasoes entregues sen apego, e mantelos de acordo a sus particulares nesesidades, misao no mundo e dignidade doutra maneira. Imaxine todo mundo fasendo o mesmo da noite á manhá, e os especuladores en paro.

Pois bem, pouco a pouco a Utopía vai acontesendo, e un dos primeiros lugares onde se entendeu que doar o propio trabalho é rentable, é a Internet. As pesoas mais intelixentes e avansadas desta época chegaran a esa conclusao de que o que nao se resebe en dinheiro retorna en conhesimento xeral da propia obra e en prestixio, se é boa, e en contatos, amistades, propostas e novos trabalhos esta ves sí pagos en dinheiro.

Está acontesendo algo así como cuando, noutro tempo, algúns visionarios encontraron que era mais rentable dar a libertade aos seus escravos que continuar manténdolos, vixiándoos e puníndoos para que trabalhasen un mínimo do que su amo deseaba. E funsionou.

Mudouse a sosiedade dos escravos pola sosiedade dos infelises asalariados explotados, Industrialisasao. Após muita luta da clase operaria, ainda se creou en Europa o Estado de Benestar para que os asalariados tiveran mais protesao e nao fosen tao infelises; mais nao funsionou, porque desestimulaba que os trabalhadores se esforsaran a ser mais competentes, entanto que o empresario estaba obligado a selo, cada ves mais, a medida que se caminaba para a Globalisasao, se quería sobreviver.


Agora muitas empresas suprimen asalariados periodicamente, e entran cos que demostraran ser os mais competentes e responsables deles, en contratos de Terseiría, ou Parseiría: "Nao sea mais mi dependente asalariado, sempre queixándose de su opresao, nin me obrigue a estar controlando vosé ou dependendo de su boa vontade de trabalhar ben . Sea un empresario independente, tan relativamente libre como eu sou, que o sou entanto que logro ser eficas, previsor e competente. Pague vosé mesmo su Seguridade Sosial, sus impostos e o melhoramento progresivo de su produsao. Eu axudo a vosé co meu crédito e aval a conseguir dos bancos o primeiro finansiamento para su micro-empresa, ainda que só é vosé quen fica comprometido e respondendo a eles con seus bens; compro toda su produsao se vosé cumple con responnsabilidade noso contrato, e só controlo a calidade do produto que vosé fes, atendendo mi exata demanda escrita en cada período. Eu nao estou perguntando a que ora e cuantas oras vosé trabalha, nin como nin con quen, nin como trata a sus colaboradores, mas esfórsese en faselo con excelensia, en entregalo no praso requerido e na cantidade contratada, ao preso fixado, porque se vosé nao consegue, eu compro ao seu antigo companheiro de cuando ambos trabalhaban na fábrica, que agora é outro parseiro independente meu, seu digno concurrente, quen ultimamente está entregando un produto de maior calidade que o seu e mais a tempo. E ainda mais, vosés nao tén contrato de exclusividade comigo nin eu con vosés. Independensia total. Se vosé consegue un cliente que lhe compre a melhor preso o seu produto e que lhe trate melhor que eu, véndale sen problema algún, que eu tambén tratarei de resolver minha demanda da maneira. que mais me convenha, ajustando de novo con vosé ou con outro en quen confíe, cada un cuidando de sí, e todos amigos, e todos esforsándose por progredir, e a Sosiedade Toda avansando."

PARSEIRÍA é una nova forma de relasoes laborais que, aquí en Terezópolis de Goiás, por exemplo, onde agora escribo, a Unidade Orgánica Santa Branca, modelo de Sustentabilidade, leva praticando con suseso muitos anos. Su fundador, Don Jeremías Lunardelli, ten una interesante teoría sobre a "LIBERASAO DO OPRESOR PARA QUE SE PODA LIBERAR DEPOIS O OPRIMIDO", que outro día describiremos porque as realisasoes pioneiras de Don Jeremías na Santa Branca meresen una ou varias postas completas neste blog,

Entre tanto, vean como o famoso escritor Espanhol , Don Alberto Vazquez Figueroa, rasona que prefere colocar sus libros gratuitos na Internet, para quen desee descargalos.

(Observen que, os que desenvolvemos Portunhol, estamos cuidando de aplicar o tratamento respetuoso de Don ou Dona ás pesoas maiores de 60 anos que mensionamos no Blog).


Noso companheiro da EQUIP SUSTENTALIA, Manuel Castelin, sen ser un autor de Best-Sellers como Alberto, chegou a sus mesmas conclusoes 10 anos atrás, cuando le diseron un par de editores que SÓ GANHARÍA UN 3% REAL DO PRESIO DE VENTA AO PÚBLICO DE CADA LIBRO A EDITAR. "-Prefiro publicalos gratis en Internet para que os descarguen as espesiais pesoas que compartan comigo lendo o mesmo praser que eu sentí escribindo". Sus libros estao desde entao a disposisao de calquera nesta página web: http://www.geocities.com/castelines/obraliter.htm


Manuel Castelin pode diser que sí, que a Vida cuidou del pola entrega gratuíta destos e doutros muitos trabalhos que está fasendo continuamente porque saen del co gosto e coa naturalidade que saen laranxas duna laranxeira, e continúa na mesma, vivendo á su personal maneira, á seu Teko, como falan os nómadas Guaranís, e andando polo mundo, como sempre gostou tambén, fasendo muitos amigos e sentíndose muito ben. Quen sabe faserse útil sen afán de lucro é sempre cuidado por aqueles a quen é útil, porque les convén e por agradesimento e amistade verdadeira.
Dos items mais sao importantes neste Teko: quen doa su trabalho é muito melhor considerado que alguén a quen se contrata por dinheiro e ten, ademais, absoluta libertade para mudar de senario rapidamente cuando aquelas pesoas, empresa ou lugar ao que está doando su trabalho nao le produs mais satisfasao ou confiansa en obter bons resultados. "Noso tempo de vida ativa é demasiado corto para desperdisialo onde o esforso doado nao ve nos parseiros noble interés, alegre entusiasmo realisador e dinámico, nin resultados progresivos en claro avanse, dentro de fases e etapas con data de comprobasao previamente marcada".
Mis novelas gratis

Alberto Vázquez-Figueroa

A partir de agora mis novelas se editarao simultáneamente en edisao “cara”, costosa, das chamadas “de tapa ou capa dura”, ou en edisao de bolso ou libreto, a metade do preso. tambén poderao descargarse gratuitamente na Internet e todos os periódicos, ou xornais ou revistas que o deseen estao autorisados a publicalas ao estilo das antigas novelas ou romanses por entregas, coa diferensia de que, neste caso, nao terao a obligasao de pagarme nada en conceito de direitos de autor.
Me tén perguntado si é que virei loco ou maluco, se me sobra o dinheiro ou se pretendo mi ruina e de paso a de mi editor. Nao é o caso.

Tenho meditado longamente sobre o tema e chegado á conclusao de que oxe en día ai público para todos os niveis adquisitivos, do mesmo modo que quen o desea pode almosar nun restaurante de luxo, nuna simple amburguesería e incluso acudir a un comedor social.
Tambén pode faserse un terno á medida, compralo nun hipermercado o nun mercadinho domingueiro.

Igual ocorre coa maior parte das caras ou fasetas do consumo, exceito no que se refere aos leitores de libros, que tén que resignarse a pagar o preso que marca o editor que adquiriu os direitos en exclusiva de una determinada obra, ou aguardar anos até que se edite en edisao económica.
E, desde logo, nunca a obterá gratis.

E se me antolha injusto, porque a Cultura é tao importante como comer ou vestirse e, desde logo, muito mais importante que adquirir un carro onde se ofresen un sento de gamas de presos donde elexir.Mi última novela trata sobre Irak e as oscuras maquinasoes das grandes companhías Americanas que inventaran a existencia de armas de destruisao masiva co fin de inisiar una guerra que ten costado xa case meio milhao de mortos e que nunca poderá ganharse, pero que prodús milleiros de milhoes de benefisios a empresas diretamente ligadas aos mais altos cargos da Administrasao Republicana dos EUA.

E a mis leitores, cualquera que sea su condisao social ou capasidade adquisitiva, ese tema les interesa conheselo a fundo xusto nestes momentos, nao dentro de dos anos, que sería cuando cualquer outra editorial considerase que xa exprimira ao máximo o limao da “tapa dura” e tivera á ben editala en edisao de bolso para uns leitores “De Segunda Categoría”.

Nao deben existir leitores de segunda nin de terceira categoría, porque o que importa é su relasao direta co autor, independentemente do luxoso que sea o veículo que proporsione dita relasao.

Ao cumplir sincuenta anos como escritor, muitas pesoas me ten asegurado que se acostumaran a ler con mis novelas de aventuras, e ainda que algunas me tén sido infieis co el paso do tempo, o que importa é o fato de que empezaran a ler, e que aficionaran de igual modo a quen les rodeaban.

Folhetíns do estilo de “Os tres Mosqueteiros”, “Os Miserables” ou “O Conde de Montecristo” consiguiron que, ao poder aseder gratuitamente a tao magníficos textos, no transcurso de una soa xenerasao o número de leitores franseses se multiplicara por tres.

Los editores nao tén direito a queixarse de que “se lee pouco” entanto que mantenhan o control sobre o preso do que nese momento interesa, nin as autoridades deberían promover absurdas campanhas publisitarias que nao condusen mais que a gastar dinheiro; o que deben faser é presionar aos editores á ora de por os libros ao alcanse de todas as economías.Pesonalmente, prefiro que me leian os estudantes, operarios ou secretarias no ónibus por sete euros, que un alto executivo en su confortable escritorio por vinte, porque aunque eu ganhe menos, se o libro es bon, eses dos leitores se convertirao en cuatro, e depois en oito, e resulta evidente que existen muitos mais operarios, estudantes e secretarias que altos executivos.
E se o libro é ruin, nin uns nin outros o comprarao.

Encuanto ao fato de ofrecerlo gratuitamente na Internet, tenho claro que quen o descargue da Rede nunca tería comprado mi novela, ou sea que prefiro que me leia gratis a que nao me leia.

Talvés a próxima ves desida comprar un libro, aunque nao sea meu.Algo é serto: tenho vendido case vinticinco milhoes de libros, e todo o dinheiro que me pagaran xa o gastei, pero una gran parte dos leitores que conseguí, aún os conservo.


E de todo o dinheiro que ganhei, a metade levoulo o Fisco.
Sen embargo, o Fisco ainda nao conseguiu arrebatarme un só leitor.


En Inglaterra, país culto onde existan, os escritores nao pagan impostos polo fruto de su trabalho, pero en Espanha, pese a pertenser tambén á Uniao Europea, cada ano debo entregar a metade de mis ingresos ao Fisco, ou ser embargado.


Iso significa que un escritor Inglés conta co doble de meios económicos que eu para viaxar e pesquisar, na ora de encarar un novo trabalho.


O cual nao evita que as autoridades espanholas se lamenten de que nos esté invadindo a Cultura Anglosaxona, e o único que se les ocorre para remedialo é adquirir os mais emblemáticos e costosos edifisios de cada capital co fin de instalar un novo Instituto Cervantes nos que dar asilo a “inteletuais” afíns ao Partido que se encontre neses momentos no poder.


Para nosa vorás, inculta e derrochadora Administrasao tao só somos Europeos cuando convén, e esa es una das rasoes pola que prefiro regalar a metade de mis lucros a uns leitores anónimos que talvés até o agradesan, que a un Goberno que nao só nao agradese nada, senao que nao aceita que para escribir una novela interesante sea nesesario viaxar e pesquisar.

Sinto curiosidade por saber se as editoriais continuarao con su absurda política imovilista ou comprenderao que é ora de renovar uns ábitos que nao ten evoluido nada en tresentos anos, entanto que, en deredor, o mundo se transforma a marchas forsadas.


En mi xuventude, una película ou filme se estreaba en una única e enorme sala, estaba case un ano nela e só entao pasaba aos sinemas de bairro. Oxe se estreia en cuarenta multisalas, aos quince días se edita en “DVD”, ao mes se compra en televisao, e se pode ver nas redes abertas aos tres meses.Si as grandes produtoras cinematográficas, con sus complexos estudios de “marketing” ten chegado ao convensimiento de que esa é a formula que convén nos tempos que corren, as editoriais deberían tomar boa nota ao respeito.


O Mundo do Libro ten a enorme sorte de que nao resulta rentable aos “piratas” do “Top-Manta” que tanto dano fas ás industrias do Sinema e da Música. Porén, por iso mesmo, e pola gran concurrensia da televisao e todo tipo de esportes de masas, os que o xestionan deberían plantearse un cambio radical e tentar conseguir leitores, antes que benefisios.Sen leitores nao temos beneficios, e cuando tenhamos muitos leitores xa chegarao os beneficios.

Resultará mui interesante comprobar se o Ministerio de Cultura e o Fisco seguirao opinando que é preferible que os empresarios -neste caso os editores- continuen mantendo o privilexio de abaratar os presos unicamente cuando les convén, sen ter en conta os intereses dos leitores, ao tempo que nao paran de apertar as condisoes do pobre trabalhador -neste caso o autor.

Polo visto, un Goberno que se autodenomina Socialista considera que é preferible protexer ao que se benefisia económicamente da Cultura que a quen a crea.

Existen varias editoriais multimilhonarias, pero nin un só autor Espahol minimamente “acomodado” .
O velho dito, “En Espanha escribir é chorar” xa nao ten sentido. Debería diserse: “En Espanha escribir -e ler- é pagar”.

A.V-F

Fixado por Vazquez-Figueroa as 13:03 /do 16/07/2007
Por Mil Millones de Dolares
Aqui podes descargar gratuitamente o texto completo de mi última novela en Espanhol:
Enlase:
http://www.telefonica.net/web2/vazquez-figueroa/descarga/pormilmillones.pdf
tambén aí se poden escribir cualquer clase de comentarios.
Alberto Vazquez-Figueroa

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você