sábado, 26 de janeiro de 2008

PTHOL LAB. 6 VERBOS 1


Amigos, amigas, Nela Valterra ao teclado. O EQUIP SUSTENTALIA me pediu que me engargara de comensar cos VERBOS en PORTUNHOL LABIRINTO depois de estudalos en Portugués e Espanhol. Les conto que a maioría deles sao semelhantes. O que varían sao os nomes dos tempos.

Eu me lembro que, cuando estaba na escola, o mais desagradable de estudar os verbos eran presisamente os nomes terriblemente complicados, polo menos para a cabesa duna criansa, que os linguistas aplicaban aos tempos. Así que estou propondo unos nomes mui simples e explicativos. Xa me dirao se les pareseran ben.

-Os verbos sao palabras variables e flexibles que exprimen ou expresan una asao.

O Inglés é simple, ten Presente, Pasado, algúns Auxiliares para indicar dos diferentes tempos de Pasado e Futuro e un Condisional. O Espanhol é muito mais complicado. O Portugués, língua de un pobo de comersiantes marítimos, mais aínda. Posue muitas formas ben enroladas para expresar pasados e condisionais coa maior ambiguedade.

-As Formas Impesoais do PL (Portunhol) sao chamadas Nominais nalgúns libros. Os Presente de Indicativo e Subxuntivo tén os mesmos nomes en PT, ES e PL.

-O Indicativo expresa una asao segura, afirmativa ou negativa, mais ou menos definida. O Subxuntivo expresa una asao ipotética, probable, inserta, condisionada. Saben? muitos deses finais condisionais _ere, _are, ets, me soan a una linguaxe muito antiga, diría que medieval. Será que se usan muito no coloquial?.

INDICATIVO E SUBXUNTIVO:
-Estou propondo que en PL chamemos PASADO SIMPLE ao que en PT e ES se chama Pretérito Imperfeito.
-PASADO INDEFINIDO en Pl ao que en ES é Pretérito Indefinido e se chama en PT, Passado Perfeito.
-PASADO COMPOSTO en PL ao que en ES é Pretérito Perfecto ou Antepresente e se chama en PT, Indicativo Perfeito.
-ULTRAPASADO COMPOSTO ao que en ES é Pluscuamperfecto ou Antecopretérito e, en PT, Mais-que-Perfeito.
-INDEFINIDO COMPOSTO, ao que en ES é Pretérito Anterior ou Antepretérito e, en PT...


-FUTURO SIMPLE , ao que en ES é Futuro Imperfecto e en PT, Futuro de Presente
-FUTURO COMPOSTO, ao que é en ES Futuro Perfecto ou Antefuturo e, en PT...


CONDISIONAIS:
-CONDISIONAL SIMPLE, ao que en ES se chama Postpretérito e en PT, Futuro de Pretérito
-CONDISIONAL COMPOSTO , ao que en ES se chama Antepostpretérito, e , en PT,
-FUTURO CONDISIONADO: Esa e una forma que só existe en Portugués, extranha ao Espanhol, chamada Futuro de Subxuntivo en PT, en realidade una forma condisional de Infinitivo. Vosés me diáo se a incluimos no Portunhol ou nao. No coloquial de Brasil se usa muito.

Por último, fican o Imperativo, o Infinitivo Pesoal e algunas formas espesiais.

Eu rogo a ajuda dos xentís linguistas Lusofalantes para aclarar as inexatitudes, erros e maus entendidos que sen dúbida contén esta postagem, a fim de corrigí-los, até que possamos publicá-la como definitiva. Muito obrigada.


Vamos lá coa conxugasao dos Verbos Regulares tomando tres exemplos, un para cada conxugasao.
VERBOS REGULARES EN PORTUNHOL

Verbos regulares sao aqueles cuxo radical segue o mesmo modelo, sen alterarse, durante todas as conxugasoes dos diversos tempos.

Exemplos: GOSAR / VENDER / PARTIR
1ª/2ª/3ª CONXUGASOES.

FORMAS IMPESOAIS:

Infinitivo Simple:
osar/vender/partir

Infinitivo Composto:
ter gosado/vendido/partido
Xerundio Simple:
gosando/vendiendo/partiendo
Xerundio Composto:
tendo gosado/vendido/partido

Partisipio: gosado/vendido/partido

INDICATIVO
Presente
eu goso/vendo/parto
vosé, ele ela gosa/vende/parte
nós gosamos/vendemos/partimos
vosés, eles, elas gosan/venden/parten
Pasado Simple
eu gosaba/vendía/partía
vosé, ele ela gosaba/vendía/partía
nós gosábamos/vendíamos/partíamos
vosés, eles, elas gosaban/vendían/partían

Pasado Indefinido
eu gosei/vendí/partí
vosé, ele ela gosou/vendeu/partiu
nós gosamos/vendemos/partimos
vosés, eles, elas gosaran/venderan/partiran
Pasado Composto
Presente Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tenho gosado/vendido/partido....

Ultrapasado Composto
Pasado Simple Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tinha gosado/vendido/partido...

Indefinido Composto
Pasado Indefinido Indicativo de TER+ gosado/vendido/partido
eu tive gosado/vendido/partido...

Futuro Simple
eu gosarei/venderei/partirei
vosé, ele ela gosará/venderá/partirá
nós gosaremos/venderemos/partiremos
eles gosarao/venderao/partirao

Futuro Composto
Futuro Simple de TER+ gosado/vendido/partido
eu terei gosado/vendido/partido...
SUBXUNTIVO
Presente do Subxuntivo

que (ou cuando) eu gose/venda/parta
que (ou cuando) vosé, ele, ela gose/venda/parta
que(ou cuando) nós gosemos/vendamos/partamos
que (ou cuando) eles gosen/vendan/partan

Pasado Simple
se (ou cuando ou que) eu gosara ou gosase/vendera ou vendese/partira ou partise
se (ou cuando ou que) vosé,ele, ela gosara ou gosase/vendera ou vendese/partira ou partise
e (ou cuando ou que) nós gosáramos ou gosásemos/venderamos ou vendesemos/partiramos ou partisemos
se (ou cuando ou que) vosés, eles, elas gosaran ou gosasen/venderan ou vendesen/partiran ou partisen

Pasado Composto
Presente Subxuntixo deTER+ gosado/vendido/partido
que eu tenha gosado/vendido/partido...
Ultrapasado Composto
Pasado Simple deSubxuntivo deTER+ gosado/vendido/partido
que eu tivera ou tivese gosado/vendido/partido...

Futuro Simple
o que (ou cuanto) eu gosare ou gosara
o que (ou cuanto) vosé, ele ela gosare ou gosara/vendere ou vendera/partiere ou partira
o que (ou cuanto) nós gosáremos ou gosáramos/venderemos ou venderamos/partiremos ou partiramos
o que (ou cuanto) eles gosaren ou gosarao/venderen ou venderao/partiran ou partirao

Futuro Composto
Futuro Simple Subxuntivo deTER+ gosado/vendido/partido
eu tivere ou tivera gosado/vendido/partido...Condisional Simple
Eu gosaria/vendería/partiría vosé, ele ela gosaria/vendería/partiría nós gosaríamos/venderíamos/partiríamos vosés, eles, elas gosarían/venderían/partirían

Condisional Composto
Condisional Simple de TER+ gosado/vendido/partido
eu tería gosado/vendido/partido...

Futuro Condisionado
quando (ou se) eu gosar/vender/partir
quando (ou se) vosé, ele,ela,gosar/vender/partir
quando (ou se) nós gosar/vender/partir
quando (ou se) vosés, eles, elas gosar/vender/partir


Imperativo
(os mesmos que o Pres. Subxuntivo. Se pode antepor una negasao)

Infinitivo Pesoal
por (ou para) gosar/vender/partir (todas as pesoas)


Observasao: O verbo que normalmente se coloca nos libros didáticos, tanto en Portugués como en Espanhol como mosdelo da primeira conxugasao é o verbo Amar. Amar é a melhor coisa do mundo, mas, por favor, que nao se esquesa ninguen de amar gosando. Demasiada ama con sacrifisio, ou por sentido do deber, e así está tao estreito o mundo como está. por iso me atreví a cambiar o verbo AMAR, que meu irmao suxeriu na última reuniao do EQUIP SUSTENTALIA, polo vervo GOSAR. Desculpe, Nel, querido, desculpen vosés todos pola brincadeira e que gosen muito do Amar e do Portunhol.

Caminela Valterra.

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você