sexta-feira, 11 de janeiro de 2008

MENSAXE DE CAMINELA
Amigos, amigas:
No temos más tempo que perder para axudar a deter a degradasao deste Planeta. A cosa é para ser tomada a serio já, para comprometerse a trabalhar seguido nas posibles solusoes.

Neste blog e no sitio web vamos ocuparnos de una parte do trabalho, e no é pequena. O trasado dun Labirinto de Rotas Sagradas, conetadas á Tradisao Indígena por uma parte, á Tradisao Universal por outra e ás posibilidades ecoturisticas atuais por otra; fasendo Camino ao andar.

O Labirinto foi inspirado na Amasonia en 1989, dentro dun trabalho sagrado na Floresta que implicaba o compromiso de defendela. Durante 19 anos no deixou de definirse, de embelesarse e diversificarse nos seus modos de expresao, de concretarse e aprofundar na esensia, de transformarse em algo cada vês más abrangente. Depois de dar muitas voltas pólo mundo, junto co seu instrumento, por fin foi colocado no lugar mesmo onde foi originado e consebido: sobre a Amasonia. E nun momento crusial para su salvaguarda, que é a salvaguarda da Terra toda.

Vamos trabalhar por uma Amasonia Sustentable convertida en espaso de atrasao, de caminada e de reflexao para uma enorme cantidade de buscadores de múltiples nasoes que aqui fortificarao su corpo, su vontade, su conexão inspiradora, su creatividad e su amor por este Parque da Vida único. Aqui se conoserao entre si e formarao os grupos de trabalho que inisiarao o movemento global para a Gran Regenerasao.

Quen de corasao axude, será axudado por geniais inspirasoes no seu corasao. O que se chama o Genio é a sabedoría do Gen Patrón da Humanidad toda facilitando desde o no-tempo su evolusao no tempo aparente. espiral para fora, espiral para dentro. Os melhores filhos da Vida sobre a Terra e os más poderosos espíritus de lus e construtividad do Plano Arquetípico estarao de olho nos axudadores para axudarlhes, axudando a estableser as conexoes “mágicas” para que todos os membros do Conjunto se conosan, se ponhan rapidamente de acordo, e comesen trabalhar juntos de uma manera cordenada... e conetada. Conetada en red mundial exterior e interior, en varios planos e dimensões.
No duden que para a o trabalho en uniao construtiva das pesoas de boa vontade da Humanidade é que foi inspirada a creasao de toda esta tecnologia, ainda que comesase sendo finansiada para a pesquisa militar. Así e que escribe direito con linhas tortas a Vida, cuxo maior interés é su propia continuidad en armónica evolusao progresiva.

As instrusoes que reseban as pesoas que se dediquen a este trabalho no virán de um diretor, de um mestre, de uma jerarquía externa. Virán de todo eso, si, pero interno, no de intermediários que todo o acaban levando a seu ego e intereses manipuladores, senao do Espírito Común Esencial resoando dentro de cada una e cada un dos servidores desta causa. El é tambén o Gran Cordenador, Consolador, Curador. Servidores o serão os que já pediron sinseramente poder server, se prepararon para faselo, desde tempo atrás e estao dispostos a limparse ao máximo de mesquindad para ser vasíos canais da Forsa. Da única verdadera Forsa.A linguaxe particular de palabras e de imagens unificadoras que estamos desenvolvendo como se fose um jogo más da Sosiedade da Informasao é fundamental, formará o canal espesial através do cual esas instrusoes pesoais, intuitivas e sempre construtivas chegarao diretamente as persepsoes do corasao, e no as da mente, tao distraída e manipulada nestes tempos.

A clave é unificar, trabalho do corasao. A mente tem a funsao de separar. Neste momento estamos dirigindo a Espiral da Energia para o seu Sentro, corasao, no para a Periferia, mente, coloque totalmente su mente ao serviso da sabedoria do corasao.

Quen tenha ouvidos e olhos para ouvir e ver, que se conete ao trabalho, e pronto ouvirá e verá, manifestado en ejersisio individual primero, e depois em realisasao coletiva, todo cuanto formou até agora parte dos seus mais nobres sonhos, para su ben e para o ben de todos.

Estamos aí. Escriban e conten, sem barreiras para su imaginasao, e deixando fluir o espíritu de creatividad, cómo nos levan de caminada polos pontos mágicos de su região. Respeten ás pesoas e a si mesmos, desenvolvan o máximo de excelensia no seu trabalho de creasao duna nova linguaxe literaria, así como no de de selesao ou confesao de imagens.
Sexan presisos, verases e detalhistas nos datos de interes logístico e prático para os viaxeros... e o resto do proxeto e de sus enormes potensialidades se configurará por si só ante os seus olhos encuanto comesen a chegar postas de variadas partes do Labirinto. Depois todo consiste em continuar unificándose cada ves más na construsao da Red Geral e de resistir as tentasoes egocêntricas de partilo todo en pedasinhos controlados polo mesquinho interes local. O cresimento armonioso do Conjunto é o cresimento armonioso de cada una das unidades que o conforman.

Grande abraso. E outro de Caminel. Nel, para os amigos.

Caminela. Nela, para os amigos. 11 Jan 2008

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você