quarta-feira, 9 de janeiro de 2008

NÓMADAS E PEREGRINOS


Vida é movemento. O movemento das energías que somos, e sus virtudes, e a Escola de Conocimento que viaxar é, se demostran caminando, no teorisando. Ao comeso da Istoria, a maioría das pesoas vivían nomadeando, sus vidas eran un Camino que abía que disfrutar en cada etapa, aquí e agora, porque no fin del, na meta final, aguardaba a morte.
Nese camino nómada se fasían atividades prosaicas e atividades trascendentes: as prosaicas tinhan a ver coa busca de alimento ou co trabalho de construir cultivos ou refugios temporais e simples; as trascendentes eran a parte dese caminar que implicaba intensidad, tais como aventura, relasao, descubrimento e autoconocimento. Co descobrimento da agricultura estensiva, muitas sociedades se tornaron sedentarias, e as atividades prosaicas que o sedentarismo exigía, entre elas organizarse socialmente con leis que debíancontemplar por escrito a correta resolusao de cualquer situasao de conflito que pudera darse, fiseron que a vida se volvese cada ves más prosaica, cuadriculada e previsible.


Aún quedan nómadas en África, Asia e Oceanía. Cuando os europeus descubriron América... -se dis que alguén descobriu algo cando se revela , ou crea ou desvela e se fas presente e evidente, algo que, até entao, no existía para o seu paradigma ou visao do mundo- ...a maioría das tribes indígenas vivían nomadeando, ou sexa, descobrindo. Falaremos muito neste blog dos más viaxeros entre eles, da numerosa etnia dos Tupí-Guaranís, talvés relasionados coa familia Karib, ou Caribes, tambén tremendos viaxeros, exploradores e conquistadores dos litorais e grandes rios da antiga Sur e Centromérica e dos Arquipiélagos Antilhanos. Caribes o Caraivas temidos e duramente combatidos logo polos europeus, por causa da sua ferocidad guerrera, do seu canibalismo inveterado e, sobre todo, da sua indomabilidad. Esperamos que alguén nos aporte datos sobre se verdaderamente eran da mesma etnia que os Tupí-Guaranís ou no.


(Una tarde Tino e eu recebimos no noso estudio de Terezópolis a Caminel e Caminela, pedimos café e depois refrescos e até pamonhas saladas e pasamos horas falando de nómadas, que é do que os dos irmaos más entenden. Cuando Tino lhes preguntou se tambén ubo alguna vez nómadas en Europa, ambos olharon un para o outro, riron e se estreitaron as maos con alegre complicidad. Depois Caminela falou que o que mais caraterisaba á velha alma europea era o nomadismo, e por iso se estendera aquela rasa viaxeira e extravertida por toda parte do mundo, para ben o para mal do mundo.

Caminel dixo, a continuasao, voltando a piscar un olho para ela, que eles dos pertensían a una das etnias mais nómadas da Europa, posto que eran un par de galegos, cheios de espíritu selta.

Agora tenho que explicar isto para os blogeros: Do pasado nómada dos europeus destacan os Celtas, Seltas en Portunhol, que se estenderon muitísimo. Prosedían de tribes de excelentes e incansables cabalhistas de rasa branca, probablemente das frías estepas onde oxe é Rusia Oriental, ao pé da Cordilhera do Cáucaso, que separa como unha longa muralha Asia de Europa dasima abaixo. Os nómadas ecuestres de distintas tribes caucasianas baixaron por centos de miles seguindo a Cordilhera até o Sur e fixeron una gigantesca consentrasao e selebrasao ao Norte do Irán, montando sus campamentos na majestosa Meseta de Aria.

-"...talvés naquela época en que a Biblia conta que muitas nasoes poderosas confluiron lá para construir a Torre de Babel en su propia honra antes de dispersarse"-aponta o amigo Caminel, que sempre anda relasionando istorias que liu, lhe contaron ou se inventou.

E acresentou sorrindo: .-"A Torre de Babel foi o Labirinto mais grande da Istoria Antiga, né, gente? Conseguiu confundir as linguas, separar e faserse perder a centos de miles. Qué enredada! Sorte que co noso Labirinto Amazónico nós vamos tentar, ao menos, desenredar os fíos que separan os universos paralelos do Luso e do Hispano.

O asunto, estaba disendo eu, é que daquela reuniáo na Meseta de Aria foi que lhes puxeron aos Caucasianos o nome de Arianos o Arios e, efetivamente, depois se dispersaron e se lansaron a correr as cuatro diresoes do mundo, portando sus espadas e lansas de duro e resistente ferro recén descoberto. A PRIMERA cuarta parte deles foi para Oriente e conquistou a India, desplasando aos aborígens de pele morena para o Sur e a ilha de Ceilán e convertendo aos vencidos que ficaron entre eles na casta dos desgrasados parias para sempre. Otra SEGUNDA cuarta parte seguiu dominando as estepas do centro de Eurasia, o Irán, até as friesas do Norte, a Terra dos Hiperbóreos ou Thule, de onde prosedía a rasa, Norte da Rusia e Escandinavia. Otra TERSERA de las cuatro partes dirigiuse á Asia Menor, e desde alí invadiron o Oriente e Sentro de Europa e o Mediterráneo, a Talasocrasia Minoica e sus colonias continentais, que só depois de chegar eles se chamaron Gresia, matando por meio de Teseo ao Minotauro, perdendo para toda una longa Era o medo ansestral ao antigo Labirinto das Saserdotisas da Grande Mae das tres Caras e a sua Magia imponente, e dominando con mao de ferro o que ficaba de antigas sociedades matriarcais presididas pola Lua.
...Porque a religiao Ariana era patriarcal e solar, os diferensiados Espíritus que animaban o Sol e a Lua deberon ser os primeros Deuses evidentes para a maioría dos pobos.

A última CUARTA parte dos Arios, una parte especialmente mística, os que chamamos agora SELTAS, aprendeu a construir fortes carros de cabalhos de ferro e peregrinaron neles con sus familias e sus armas, seguindo o caminar do Sol e descobrindo o camino ao andar, desde o estremo Oriente caucásico, até o remotísimo estremo Osidente, os Litorais Atlánticos europeus,onde o Velho Mundo finalmente se acababa.

Un fresco Outono, depois de tres jornadas seguidas de embrenhar sus carros de cabalhos por entre montanhas verdes poboadas de fantasmais bosques de castanhos grosos e de carbalhos barbados de musgos e líquenes que semelhaban velhos duendes, as avansadas Seltas Brigantes do Clan da Serpente, os Saepes, conseguiron chegar ao cabo más osidental de Europa, na Terra dos Oestrimnios, o que oxe chamamos Fisterra ou Finisterre. Desde aquel groso e alto dedo de terra penetrando a mar, que apontaba a un infinito orisonte de brumas, cheio do Misterio Intuido do Novo Mundo por descobrir, contemplaron sobrecogidos como su Deus e guía descía do Seu co final da tarde para fundirse, nun abraso erótico e mortal que encheu todo espetacularmente de sangue, coa más antiga das Deusas, a das aguas primigenias de onde surgiu a vida toda, a Deusa do Océano... O viron baixar até o graal brilhante da mar, sumerxirse nela e logo desapareser, é con el, en pouco tempo, a luz. Os corajosos peregrinos, já sen Deus a quen encomendarse, fixeron seu campamento, asenderon fogueiras e estableceron turnos de guardas armadas para pasar a noite naquel lugar tenebroso onde os ventos marinhos uivaban como dragoes selvages, que paresía o portal dos Infernos, poboado de monstruos ocultos.
Mas no día seguinte o Sol renaseu polas montanhas de Oriente, e su luz paresía más limpa, más potente, renovada. Así os Seltas desidiron construir sus poboados naqueles litorais para poder viver serca das Ilhas dos Benaventurados, o lugar onde o Sol ía pasar a noite na casa e nos brasos da Deusa do Océano, a que, depois de matar o que un tinha de velho, regeneraba e daba de novo a lus á vida co seu amor. Os Seltas consideraban a aquelas ilhas míticas como una especie de paraíso, unha terra sen males nuna dimensao especial, aonde esperaban que sus espíritus chegarían se vivian una vida digna para depois renaser renovados, como acontesía co Gran Peregrino Solar.
Os descendentes daqueles Seltas sao oxe, de Norte a Sur dos estremos Atlánticos, os Escoseses, os Irlandeses, os Galeses, os Bretoes, os Galegos e os Portugueses. Probablemente Gal é o nome da deusa da regenerasao oceánica, e a raiz dos nomes das nasoes de sus filhos, Gales, Galicia, Portu-Gal. Galia é o nome selta de Fransa. Tambén os Seltas de Oriente fundaron Galitzias, Galatias e países de Gálatas. Todos os filhos de Gal continúan sendo nómadas e peregrinos, em calquer parte do mundo que se chegue, antes já chegou e se estableceu lá un escocés, irlandés ou galego. Galicia e Portugal eran a mesma gente, nasao e lengua. Cuando se comesan a escribir Romanses ou Novelas de Cabalherías con os que devolver á Europa Cristá o velho espíritu das fraternidades seltas de cabalheiros nómadas errantes en demanda do Graal ou vaso de Gal regerador, a concha do peregrino, que tomou forma na Bretanha na lenda de Merlin e o Rei Artur...
- "...E Xenebra, e Lanselot-interrompe Caminela - Saben como se chamaba de menino Lancelot? Se chamaba GalaHad, espíritu de Gal, en Selta, porque era filho en secreto, por causa do acoplamento ritual anual entre Rei Cervo, que já era o rei cristao Bran de Bewick, casado con Elaine, e da última Gran Sacerdotisa Selta da Ilha dos Benaventurados de Avalon, tambén chamada a Senhora do Lago Sagrado... Cuando crese renuncia a aquel nome porque lhe profetisaron que quen o usase sería superado en gloria polo seu filho, e deixa que o conosan en Camelot co nome de Lanselot...Do Lago. A sua vez ten un filho con outra joven nobre, versada nos Misterios da Velha Tradisao, que o enfeitisa para que a confunda con Xenebra... Aí é o filho dela con Lanselot quen va reseber o nome de Galahad que o seu pai rejeitou... E será o único dos cabalheiros da Táboa Redonda que, junto a dos companheiros, consegue alcansar a demanda do Graal e levalo a Camelot!"
Pois é, así sao algúns dos contos con os que de repente nos sae Caminela. Cuando eran criansas e seus pais saían de noite, e saían muito, Caminela e Caminel ficaban recebendo a ceia coa Ninhera, o que na Espanha é a Babá, e nao paraban de contarse as istorias e lendas que lhes contaba a Dama do Lago dentro das suas cabesas Seltas.... já na Edad Meia, a mais famosa novela que saiu daquel caldo alquímico e sincrético de velhas e novas culturas foi a do cavalheiro andante portugués Amadís de Gaula, que fascinou demasiado tarde a Don Quixote. Qué sería o que escribiría a parte galega, artúrica e ansestral, da inspirasao de Cervantes na Nova Granada, se lhe aceitasen a solicitasao que fes ao Rei para vir a lhe server como administrador a Cartaxena de Indias, en lugar de deixarlle ficar na mediocridad de soldado inválido na materialista Espanha metropolitana do Renasemento? Probablemente no pararía de escribir as epopeias dos conquistadores na busca de El Dorado, en lugar de contar de un velho cabalheiro andante cujo espíritu já estaba fora de lugar na Hispania Imperial.
Portugal já esquesera o espléndido espíritu cavaleiresco da sua tradisao Templária muito antes que Espanha. Una ves independente de Castela no século XIII e liberado dos mouros, se converteu nuna nasao de comersiantes-guerreros marítimos e foi o primeiro filho dos Seltas e de Roma que saiu a navegar os océanos, en busca dos cotisadísimos e lonxanos produtos das Ilhas das Especies e competindo a plena duresa con os árabes que dominaban aqueles mares. Foi o imperio europeu que mais se estendeu polos litorais e ilhas dos continentes a pesar de su reducida populasao, o último en perder seus territorios coloniais.
-"Ilhas das Espesies, sí , iso é o que paga a viaxe -retrucou Caminel sorrindo con ironía -, pero aposto que levaban as dos Benaventurados no susconsciente coletivo".
-Caminel! -gritou Caminela exitadísimma e con gran gesticulasao, case asustando ao seu irmao, e desde logo ao Tino e a mí -Sabes o que me acaba de postar ao cocoblog a Senhora do Lago? Cómo era o nome do rei, pai de Lanselot?
-Bran... Bran de Bewick -respondeu o seu irmao -E aí?
- E como chaman os Galegos a Ilha prinsipal dos Benaventurados que só aparese para os que já o sao?
-A Ilha de San Barandán.- o Tino e eu no entendíamos nada do que estaban falando con tanto interés.
´-E como chamarían a San Barandán os Irlandeses?- Perguntou ela , case a quemaropa.
Caminel abriu os olhos como pratos - San Bran... ! onde será que fica Bewick? perguntou, como pedíndonos una busca imediata e urgente en Internet. Más imediatamente se moderou, olhando para nós con pena, e deseguido para Caminela.
- Ouve, Fadinha, deixemos iso para o xantar, ou vamos aborreser aquí, aos amigos.-
E depois, para nós: -Desculpen, más nós estamos así todo o día, intercambiando relasoes mitológico-simbólicas intuitivas, espesialmente á hora da xanta. No fina,l é como una liguaxe o un código de imagens común que aprendimos fasendo o Camino de Santiago. No fasan caso das nosas enredadas neosélticas de vórtises de relasoes arquetípicas, ou se voverao tao habitantes de Avalon como esta louquina da minha irmá... -E se agachou rindo, para esquivar a palmada na cabesa que ela já estaba largando.


Daquela remota peregrinasao séltica ao Fin do Mundo ficou un remanescente, que se cristianisou e que aún oxe constitui a más importante vía de peregrinasao europea: o Camino de Santiago. Santiago é un lugar de morte, un Compostela, compostum, compost, cemeitério ou camposanto, un sepulcro, situado a tres días de camino, por un país de néboas, das costas de Finisterre, os tres días que o corpo de Cristo esteve no sepulcro e o seu espírito viajando como fantasma, Cuando se chega á igrexa de Finisterre no fin do Camino, a morte já ficou atrás, o seu tímpano é o tímpano da Resuresao.
A figura de Santiago continua o arquetipo do santo patrao ou deus dos viaxeros, peregrinos, caminantes ou espíritus que sao guiados ao Além, ao Otro Lado, Mundo, Dimensao... ao Allende ou Plus Ultra, Más Alá. O arquetipo de Santiago foi representado antes polo latino Mercurio, o grego Hermes, o Selta Lug... O egipcio Toth, deus da Sabedoría, é ajudado por Anubis, o guía dos mortos á imortalidad, ao que representan con cabesa de cao.

-O Deus Selta Inisiador e guía dos Caminos Sagrados, Lug, ou Lu, ou Lluc, ou Luc, ou Lucas, representado como un lobo, o casador que posue olhos brilhantes que taladran as tebras, de onde ven as palabras Lou, Lup, Lope, Lupus, Lópes... ten una forma feminina -estaba disendo como ametralhadora Caminela, entanto que comesaba a anoiteser sobre Terezópolis- é Lusina, Deusa da Lus regeradora que ilumina a escuridao entanto que gesta no seu ventre de mar e de noite ao novo Sol, é o mesmo arquetipo que Gal e que Isis, de quen ven o nome de... Lusitania! Lusina é a Imperatriz do Taró...

-E quen pariu ao Sol...? -perguntou deseguido para todos nós, tras nosa sorpresa. E como ficamos confusos, sen saber que diser, ela mesma soltou a resposta, susurrándoa tras un sorriso dose e picante de elfinha nórdica: -...A GAL-axia.


...Contamos esta istoria europea, queridas blogeras e blogueros, e já viráo otras semelhantes porque neste mundo todo está relasionado... porque ten todo a ver coa istoria indígena americana que va chegar na seguinte posta. Además qué bon que van sabendo a clase de pasarinhos que os nossos dos viaxeros das estasoes do Labirinto levan piando todo tempo en sus galegas cabesas.

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você