terça-feira, 29 de janeiro de 2008

NOSO PRIMEIRO DEBATEDEBATE: BLOG EN PORTUNHOL, SI OU NAO.

No Ponto de Cultura CASA DO PORTUNHOL de Terezópolis de Goiás, Brasil, nos reunimos brevemente Caminela, Espanhola, Tino, Brasileiro, Don Ruben, Boliviano, que está de visita, Caminel e Manuel, Espanhois, todos nós atuais membros do Equip Sustentalia, e ademais Don Xaime, Brasileiro, un querido amigo a quen distinguimos e consultamos polo fato de ser un ome noble, moderado e lúsido. Dos Lusofalantes desde o nasimento, pois, e cuatro Ispanofalantes

O motivo da reuniao era comensar analisar e expor conclusoes sobre este DESENVOLVIMENTO DE PORTUNHOL ao que temos dedicado muita enerxía e tempo cada dia, desde inisios de 2008.

Como saben os que leran nosa Introdusao ao pé da páxina, este Blog nao comensou coa intensao de crear una FACULDADE VIRTUAL DE PORTUNHOL, nin nada semelhante, senao que o noso obxetivo fundamental era, é sigue sendo, axudar a crear una REDE DE ROTAS DE ECOTURISMO SUSTENTÁVEL POLA SUDAMÉRICA TROPICAL, proxeto ao cual chamamos LABIRINTO AMASÓNICO.

Como ese Proxeto da Rede atravesa 1o países de fala Espanhola mais case todos os estados do grande Brasil, de fala Lusa, pensamos en estableser un instrumento de intercomunicasao entre os distintos falantes, ou melhor escribintes, é diser, un BLOG onde se pudese escribir , ben en Portugués, ben en Espanhol, ben en cualquera das linguas que se falan en toda a Sudamérica Tropical ou ben... en Portunhol.

Porén, a EQUIP SUSTENTALIA, formado por xente creativa, achou apasionante a ideia de desenvolver una nova lingua, ou una interlingua e, desde o inisio, iso se converteu no trabalho prinsipal e mais gostosamente emprendido dos voluntarios deste Blog.... Incluso temos mudado o título da páxina e creado a Casa do Portunhol nun ponto da sidade, e estao chegando a ela conhesidos que queren cursos nesta lingua... que nin feita de todo está, ainda que xa podamos expresarnos fluentemente nela entre nós. Iso si, con muitos erros e lagoas.

Acordamos nomear a Don Xaime como moderador do debate, marcamos un tempo limite entre 35 e 45 minutos, e Manuel Castelin comensou a exposisao do tema:


MANUEL: -Ben, o mais importante que temos que definir nesta reuniao ou nas seguintes é "BLOG LABIRINTO AMASÓNICO EN PORTUNHOL COMO LÍNGUA PRINSIPAL, SI OU NAO". Amigos, definitivamente os Labirintos sao para perderse. Un entra neles con una intensao (no noso caso crear una rede de rotas para eco-caminantes) e, un mes mais tarde para un momento, medita, e persebe que ten estado vagando todo ese tempo por caminos secundarios e que perdeu o fio do camino prinsipal. Neste momento o desenvolvemento do Portunhol é o prinsipal foco da atensao creativa do grupo, eu incluído. Analisemos se isto é conveniente ou se debemos deixalo como una curiosidade dentro do noso blog, escribir os textos prinsipais en linguas universais, e dedicarnos, fundamentalmente, a faser conheser as posibilidades do desenvolvemento de turismo respeitoso nas áreas tropicais de maior importansia ambiental, e en tratar de faser contatos que fasiliten un bon apoio loxístico garantido ao ecoturista ao longo desas rotas.

CAMINELA: -Eu penso que podemos faser todas esas cosas ao mesmo tempo, sen deixar de desenvolver o Portunhol. Sinto que o desenvolvemento do Portunhol duna maneira consiente, como verdadeiro instrumento de comunicasao intercontinental, é algo impotante, bonito e útil, e que ninguén se tinha ocupado diso até agora con persistensia e duna maneira que servese para todos usar e entenderse.

TINO: -Se vosé entra na Internet e marca PORTUNHOL na Google, se encontra con tres conseitos prinsipais sobre PORTUNHOL: un ben negativo, outro de caráter meio e outro positivo. O negativo é que muitos consideran ao Portunhol como algo inexistente, nao una interlingua, nin una giría nin nada, senao apenas una maneira errada de tentar falar a Língua Ofisial do visinho sen conhesela, só porque muitas coisas nos paresen semelhantes á nosa. Pura improvisasao de ignorantes, absolutamente incorreta e ridícula.

DON RUBEN: -É mais, os profesores de Espanhol ou Portugués despresan o Portunhol e consideran que se vosé entra nel, vaise acostumar a erros que depois dificultarao muito su correta aprendisaxen, en sus academias escolas e institutos, de una ou de ambas linguas serias.

TINO: -É. Por outra parte o conseito de meio caráter de que falei é que o Portunhol nao pasa de ser una broma, una brincadeira, algo para rir, e ese é o motivo polo que o ano pasado se instaurou o "DÍA DE FALAR PORTUNHOL" no Brasil, apenas una carnavalada mais. Os Brasileiros adoramos ter oportunidades convensionadas para poder exteriorisar noso menino interno, faser o palhaso, brincar, desabafar e rir, sen que nos chamen malucos depois.

MANUEL: Rir é una coisa boa, medisina maravilhosa. Podríamos faser una parte do blog de pura risa, sen deixar de que servese para promover a Rede de Ecoturismo Sustentable.

CAMINELA: -Eu sou ben travesa e palhasa, e adoro brincar e rir; mas, ao tempo, depois de tudo o que temos caminado o Portunhol durante este mes, ficaría triste se o deixáramos en pura brincadeira. Por una parte, o considero un material presioso para faser una gran obra coletiva de Arte. Por outro, me parese que, se chegaran a xuntarse a noso Blog linguistas interesados, colaboradores e sen preconseitos, ben que podríamos crear entre todos una interlingua de gran utilidade, polo menos para os internautas Sudamericanos.

CAMINEL: -Vosé falou a palabra serta, Fadinha, "OBRA COLETIVA DE ARTE". Eu pergunto a todos: Cual foi o motivo de xuntarnos na construisao do Labirinto Amasónico? Foi por un interés político, económico, empresarial? ...Nao, ningún de nós temos esas motivasoes, ainda que as contemplemos como posibilidades implísitas en noso proxeto que meresen atenderse. As nosas motivasoes de sempre eran e seguen sendo sempre tres: Somos Lutadores Comprometidos pola Ecoloxía, somos Caminantes da Vida e somos Creadores de Arte. Di-sonhamos o Labirinto Amasónico a partir desas tres premisas. Eu diría mais, desenhamos una OBRA DE ARTE COLETIVA a nivel continental, o Labirinto, cun compoente de sustentabilidade ecoturística para a Amasonia e con outro de marcar rotas de Caminada Consiente, semelhantes ao Camino de Santiago e aproveitando que existe a tradisao sudamericana do CAMINO DO PEABERÚ GUARANÍ... o que aconteseu é que a Musa é mulher, e portanto imprevisible e, xusto no inisio do noso proseso creativo introduxo en nosa inspirasao outro elemento mais: "DENTRO DESA OBRA DE ARTE DESENVOLVAN O PORTUNHOL"... e nós ficamos fasinados polos cantos da sereia.

DON XAIME: -Vosé tinha mensionado un terceiro conseito sobre o Portunhol que encontrou na Internet, Tino. Quer terminar su explicasao?

TINO: -Si Senhor, obrigado. O terseiro conseito, o positivo, acho, é que un grupo de poetas, maiormente brasileiros, acharon no Portunhol un perfeito material nao só para rir, senao tambén para faser poesía surrealista, desligada da rasao, da correisao académica, dos convensionalismos ofisiais e do uso convensional dentrambas líguas. Entao criaron un chamado PORTUNHOL SELVAXEN, no cual se misturan completamente á capricho do autor, termos de ambas linguas sobre una estrutura de pensamento e sentimento basicamente brasileira. O resultado, cuanto menos, é orixinal desde un ponto de vista artístico, e chocante, rompedor e polémico, desde un ponto de vista cultural-sosial. Como usaba como chocante, ademais, una carga sexual explísita, serviu para dar una sacudidona nos conservadores, para conseguir una reaisao sua en contra e para que se comensara a debater o tema, ainda que fose desde o ataque e a descalificasao. Agora ben, eses poetas opinan que o Portunhol está ben así, como elemento irrasional para ser usado según a inspirasao do creador, e que sistematisalo e padronisalo duna maneira digna, primeiro, e case imposible; e, segundo, caso de que fose posible, só serviría para desenvolver una terseira lingua convensional mais, intermeia entre as duas Ibéricas, instrumento de conseitos rotineiros, igual que as outras dos, desprovista da forsa primaria, poeticamente quebradora e selvaxen que eles le imprimiran, convertida nuna pura ferramenta de intercambio comunicativo mais, e que para iso xa temos as tres primeiras linguas universais e globais, Inglés, Espanhol e Portugués, con academias en toda parte onde quen tenha interés pode estudalas.

DON XAIME: -Ben, amigos, se esgotou noso tempo marcado de reuniao e eu penso que xa foran enunsiados nel os pontos de reflesao prinsipais para cada un de nós, e ademais os blogueiros interesados, seguir pensando até noso segundo debate. Proponho deixalo para o día que se poda depois do Carnaval e continuar entao con este asunto, algo mais meditado e avansado ou, se xá tivéramos elaborado sertas conclusoes coletivas, publicalas.

Votouse, todos concordamos coa suxerensia do Moderador, e ahí se fechou noso Primeiro Debate sobre PORTUNHOL LABIRINTO.


0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você