segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

PTHOLAB 7 VERBOS IRR. 2Queridos todos, Caminel con vosés. Seguimos con os VERBOS EN PORTUNHOL. Fican expostas varias táboas cos prinsipais verbos irregulares.


Irregulares sao todos os verbos cuxo radical sofre alterasoes durante a conxugasao, Ex: Radical de TER, te, eu teho, eu teve. Mas no Pasado Indefinido e noutros tempos e pesoas, muda o radical a ti: eu tive.

Quen tenha interés en salvar estas táboas como imaxens, poderá ampliar su tamhanho no visor de su computador.Lembren que, tendo suprimido en Portunhol todas as segundas pesoas de singular ou plural, suprimimos tambén una gran cantidade de formas irregulares nos verbos. O Imperativo, por exemplo, fica agora igual que o Presente de Subxuntivo. Ex: vea vosé, dé un grande pulo!, leiamos todos mais.Lembren tambén que en Portunhol fasemos todos os verbos compostos co verbo Ter mais o partisipio do verbo que se conxuga. Ex: Tenho lido a Cervantes ultimamente. Vosé tiha encontrado una boa noiva, que ten sido dela?O verbo ser tambén se usa como auxiliar para formar sertos compostos. El foi bem recebido. Nunca serías aclamado desa maneira en tu propia sidade. Sendo despedidos, partiron.

O mesmo o verbo estar: Estaríamos curados se tivéramos chegado. Estarao tradusidos amanhá. Estaba desidido así. Xa estando liberado en Lima, marchei para Machu Pichu.0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você