terça-feira, 8 de janeiro de 2008

CREANDO PORTUNHOLAtravés do Blog labirintoamazonico.blogspot.com pretendemos crear una comunidade virtual de Sidadoes da Alma e de Guardioes e Caminantes Consientes dos Caminos Sagrados da Amasonia e de toda a América Tropical sircundante que le da o ser. Sao lenguas ofisiais do Blog cuantas se falan nos Territorios do Gran Verde.
...Desde as minoritarias falas locais das tribus indíxenas sobreviventes, até os idiomas cofisiais Guaraní, Quéchua e Aimara, ou os universais de orixen Europeu, o Inglés, Olandés e Fransés das Guianas, ou os maioritarios Portugués e Espanhol. Os presiosos datos recoletados no blog, corrixidos ao melhor Portunhol que sexamos capases de elaborar, serao trasladados a noso sitio web.
...Admitimos no blog todos os indixenismos e afro-americanismos, todas as guirías, e damos una importansia mui espesial ao cordial exersisio e desenvolvemento dun culto, pulido e digno PORTUNHOL VIRTUAL que sente, sobre a pratisidade e eficasia comunicante, sobre a simplicidade de entendimento intuitivo e sobre a grasia de su uso, as bases dixitais duna Língua Xeral Inter-Sudamericana do Século XXI, a cual simplifique e sintetise o Portugués e o Espanhol escrito, e até talvés o falado, sen perder sus riquesas ancestrais de forma e significado, ademais de preservar a musicalidade inigualable da Língua Lusobrasileira. Tentemos lograr que ambos idiomas, que se diferenciaran apartir dun Latín común ou vulgar no prinsipio da Idade Meia e que se foran convertendo en dos ríos culturais Europeus de gran caudal, de proxeisao nasional e mundial... confluan agora, no inisio do Terceiro Milenio, a un gran Amasonas do entendimento dos modernos Latinos, con digna sangue multirasial, que poboan vivamente o Continente Sur das Américas. E se só servese para una melhor comunicasao e complicidade creativa entre os membros da Comunidade SUSTENTALIA e, como nao, para divertirnos, xa valeu o esforso. Obras dÁrte mais complexas se tén feito sen maiores rasoes.
Axudaremos aos iniciantes que nos pidan aclarasoes en Portugués e Espanhol sobre calquera das postas do Equip Sustentalia, pero nao nos vamos preocupar de faser o mesmo con as postas dos blogeros nen vamos corrixir su ortografía, xa que preferimos dedicar o nosso tempo a seguir creando para adiante, sempre melhorando, que andar corrigindo con lupa erros formais do pasado. Como é o pobo quen realmente crea as línguas, e nao os académicos, esperamos que ao cabo de varios meses todos acabemos confluindo no uso dos termos e formas que melhor entendemos e que melhor nos soan e unifican. Aspiramos a que o que será transcrito ao sitio web tenha sus páginas fundamentais en cuatro lenguas universais, más o Portunhol que sexamos capases de crear aquí.

Para cuando tenhamos que escolher entre una forma Portuguesa e outra Espanhola para crear un termo en Portunhol, propomos seis normas inisiais, entanto que vamos creando outras, ou sustituindo estas, se comprobamos que nao prenderon ben no noso campo virtual.
1- Que se paresa o termo escolhido a como se escribe en Inglés o Francés informático, antes que en Latin, pero sen contaminar o Portunhol de anglisismos ou galisismos explísitos, é diser, de termos nao previamente Portunholados ou adaptados ao Portugués ou ao Espanhol.
2- Que leve a menor cantidade de letras e sinais de asentuasao e puntuasao posibles, suprimindo espesialmente aquilos que nesesitan una configurasao especial de teclado ou que no sao identificados polos buscadores de internet enseguida.
3- Cómo se pronunsia esa palabra en Sudamérica ? Os sudamericanos suavisan las j , e converten en s as c que sao seguidas de e e i, así como todas as z.
4-Suprimiremos no posible os termos que só serven de apoio a otros termos e faremos por escrito todas as unioes, abreviasoes e contrasoes entre artigos, preposisoes etc, que realmente soan unidos, abreviados ou contractados, é diser, emudesendo o que sobra, cuando os pronunsiamos.
5- Igualmente deixaremos de escribir letras que case no soan, por estar ao final duna palabra longa, ou que sao mudas, como as h sen otra consoante.
6- Sustituiremos a ñ, así como a ll Castelhana, pola nh e lh Lusas, en troco de nao usar otros sombreiros ou chapeusinhos portugueses para as letras; preferimos a i latina á y grega, xa que Latinos somos e, cuando usamos pontos de interrogasao e admirasao, só colocamos o do final:
? ou !

0 comentários:

 
© 2007 Template feito por Templates para Você